LEADER projektu konkursa XIII kārta

11/okt/2022

Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvām pieejamais finansējums 287220.49 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 172332.30 EUR.

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 114888.19 EUR.

Sludinājuma teksts XIII kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns XIII kārtai pieejams ŠEIT.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa XIII kārtas rezultāti.

 

Pavisam tika iesniegti 18 projektu pieteikumi (XIII kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 433643,80 EUR apmērā:

1.Rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" iesniegti 16 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 396517,90 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIII kārtā – 172332,30 EUR).

1.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts

2.Rīcībā "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" iesniegti 2 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 37125,90 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIII kārtā – 114888,19 EUR).

2.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts

 

LEADER projektu konkursa XI kārta

24/nov/2021

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2021.gada 26.decembra līdz 2022.gada 26.janvārim.

Projektu konkursa XI kārtā pieejamais finansējums 464661.12 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 278796.67 EUR.

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 185864.45 EUR.

Sludinājuma teksts XI kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns XI kārta

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa XI kārtas rezultāti.

 

Pavisam tika iesniegti 16 projektu pieteikumi (XI kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 387609.33 EUR apmērā:

1.Rīcībā "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" iesniegti 14 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 376829.00 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XI kārtā – 278796.67 EUR).

1. Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

2.Rīcībā "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" iesniegti 2 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 10780.33 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XI kārtā – 185864.45 EUR).

2. Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

 

LEADER projektu konkursa X kārta

04/dec/2020

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa X kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2020. gada 18. decembra līdz 2021. gada 18. janvārim.

Projekta konkursa X kārtā pieejamais finansējums 266 685,38 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana - 200014,03 EUR;

2.RīcībaLauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - 66671,35 EUR.

Sludinājuma teksts X kārtai ŠEIT.

Rīcības plāns X kārta

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa X kārtas rezultāti.

 

Pavisam tika iesniegti 34 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 723203.97  apmērā:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" – 10. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 200014.03; kopējais iesniegto projektu skaits – 27, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 555711.65;

1.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

2.Rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" – 10. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 66671.35; kopējais iesniegto projektu skaists – 7, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 167492.32.

2.Rīcības izvērtēto,sarindoto projektu saraksts.

X kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

 

LEADER projektu konkursa VIII kārta

13/nov/2019

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa VIII kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2019. gada 20. decembra līdz 2020. gada 20. janvārim.

Projekta konkursa VIII kārtā pieejams finansējums 278515,25 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana - 194960,67 EUR;

2.Rīcība:  Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - 83554,58 EUR.

Sludinājuma teksts VIII kārtai ŠEIT.

Rīcības plāns VIII kārta.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa VIII kārtas rezultāti.

 

Pavisam tika iesniegti 25 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 432804.01 apmērā:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" – 8. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 194960,67 ; kopējais iesniegto projektu skaits – 19, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 320455.8;

1.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

2.Rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" – 8. kārtā izsludinātais finansējums – EUR 83554,58; kopējais iesniegto projektu skaists – 6, ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 112348.21.

2.Rīcības izvērtēto,sarindoto projektu saraksts.

8.kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

 

LEADER projektu konkursa VI kārta

04/feb/2019

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa VI kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2019. gada 5. marta līdz 2019. gada 5. aprīlim.

Projekta konkursa VI kārtā pieejams finansējums 482 604,76 EUR.

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās (uzņēmējdarbības atbalsta projekti):

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 265 432,62 EUR;

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana – 144 781,43 EUR;

3.Rīcība: Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana – 72 390,71 EUR.

Sludinājuma teksts VI kārtai ŠEIT.

Rīcības plāns VI kārta

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa VI kārtas rezultāti.

 

2019. gada 5. aprīlī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa 6.kārta. Pavisam tika iesniegti 29 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 587553,42 apmērā:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 265432,62; kopējais iesniegto projektu skaits – 21 projekts ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 478385,52.

Izvērtēto projektu saraksts 1.Rīcībai

2.Rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 144781,43; kopējais iesniegto projektu skaists – 6 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 89866,10.

Izvērtēto projektu saraksts 2.Rīcībai

3.Rīcībai "Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 72390,71; kopējais iesniegto projektu skaists – 2 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 19301,80.

Izvērtēto projektu saraksts 3.Rīcībai

VI kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

 

LEADER projektu konkursa V kārta

25/apr/2018

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" no 2018.gada 25.maija - 25.jūnijam izsludina LEADER projektu konkursa V kārtu uzņēmējdarbības atbalstam 1.rīcībā.

Projektu konkurss izsludināts 5.1.aktivitātē “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 81396.31 EUR apmērā.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana-81396.31 EUR.

Sludinājuma teksts V kārtai ŠEIT

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa V kārtas rezultāti.

 

 Pavisam tika iesniegti 8 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu 84060.20 EUR apmērā.

Izvērtēto projektu saraksts 1.Rīcībai.

V kārtā iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

 

LEADER projektu konkursa IV kārta

14/nov/2017

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2017. gada 18.decembra – 18.janvārim izsludina LEADER projektu  konkursa IV kārtu.  

Projektu konkursa IV kārtā pieejams finansējums 416325,29  EUR

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana - 208162,64 EUR;

2.Rīcība:  Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - 166530,12 EUR;

3.Rīcība: Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana - 41632,53 EUR;

Rīcības plāns IV kārta

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa IV kārtas rezultāti.

 

2018.gada 18.janvārī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa 4.kārta. Pavisam tika iesniegti 24 projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu EUR 404738.26 apmērā:

1. Rīcībai “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana” – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 208162,64; kopējais iesniegto projektu skaits – 17 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 289745,77.

Izvērtēto projektu saraksts 1.Rīcībai

2. Rīcībai “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana” – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 166530,12; kopējais iesniegto projektu skaists – 4 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 75928,91.

Izvērtēto projektu saraksts 2.Rīcībai

3. Rīcībai “Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana” – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 41632,53; kopējais iesniegto projektu skaists – 3 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 39063,58.

Izvērtēto projektu saraksts 3.Rīcībai

IV kārtas iesniegto projektu apkopojums šeit.

 

LEADER projektu konkursa III kārta

09/feb/2017

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2017. gada 10.marta – 10.aprīlim izsludina LEADER projektu  konkursa III kārtu.

Projektu konkursa III kārtā pieejams finansējums 510529,37  EUR

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1. aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana - 153750,84 EUR;

2.Rīcība Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - 247185,69 EUR;

3.Rīcība: Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana - 109592,84 EUR;

Ar pilnu sludinājuma tekstu un vērtēšanas kritērijiem iepazīsties šeit

Rīcības plāns II un III kārta

Projektu konkursa III kārtas rezultāti.

 

13. maijā Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana"-   kārtā izsludinātais finansējums - EUR 153750,84; kopējais iesniegto projektu skaits – 18 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 330386,65;

2.Rīcībai.  "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" - kārtā izsludinātais finansējums - EUR 247185,69; iesniegto projektu skaits – 7 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 107423,48.

 

LEADER projektu konkursa I kārta

14/mar/2016

Projektu pieņemšana notiks no 2016. gada 15.aprīļa līdz 16.maijam (plkst.17:00) (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.1. “Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”.

Projektu konkursa I kārtā pieejams finansējums 593243,25 EUR  Ricibas_plans_1_karta.docx

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.1.aktivitātes „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” rīcībās:

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana – 296621,63 EUR, 1_kriteriji.docx

2.Rīcība: Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - 197747,75 EUR, 2_kriteriji.docx

3.Rīcība: Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana - 98873,87 EUR, 3_kriteriji.docx

Ar pilnu sludinājuma tekstu, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, atbalsta apjomu, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai var iepazīties šeit  Sludinājums 1.kārta Brasla.docx  

Vairāk informācijas ŠEIT.

 

Projektu konkursa I kārtas rezultāti.

Noslēgusies Vidzemes lauku partnerības "Brasla" atklāta konkursa pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.

Kopsavilkums 1.kārta

Apstiprināti_1_rīcibas_projekti