Riebiņu ezera vērtību apzināšana

Starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001 ietvaros, 2020. gada 6. februārī, Vidzemes lauku partnerība "Brasla" kopā ar ģeologu Mg. geol. Daini Ozolu, Vilmāru Katkovski, LVM Meža apsaimniekošanas plānošanas vadītājs; Agri Ķesu, Pārgaujas novada vides aizsardzības inspektors, turpinās apzināt Riebiņu ezera vērtības.

Pulcēšanās plkst. 10.00, Riebiņu ezera stāvlaukumā, Straupes pagasts, Pārgaujas novads.

Vairāk par projektu ŠEIT.


Dabas taku izveide Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001, ietvaros organizētajā tūrisma konferencē “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā”, Straupes Zirgu pastā tikās novada tūrisma speciālisti - Rudīte Vasile ( Pārgaujas novads), Toms Treimanis (Kocēnu novads), Ilze Millere (Limbaži), Inese Timermane (Alojas novads).

Speciālisti klātesošos iepazīstināja ar dabas takām, kuras atrodas Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā - Augstrozes Lielezera dabas taku Umurgas pagastā, Avotu birzs dabas taku Lēdurgas pagastā, Karogu karjera taku Staiceles pagastā, Zilākalna dabas taku Zilākalna pagastā, Riebiņa ezera dabas taku Straupes pagastā, lai kopīgi meklētu risinājumus taku labiekārtošanai, uzturēšanai, saudzēšanai. Lēdurgas dendroloģiskā parka pārstāve Sarmīte Kauliņa prezentēja Avotu birzs dabas taku Lēdurgas pagastā, uzsverot tās vēsturisko nozīmīgumu. Vidzemes Augstskolas lektore Iveta Druva-Druvaskalne dalījās pieredzē kā izveidot taku, lai tā būtu ērta, droša, interesanta, izglītojoša takas apmeklētājiem, kā arī, lai nekaitētu apkārtējai videi. Lektore stāstīja par dabas takām mūsdienu cilvēkam un pasaules tendencēm tūrisma un atpūtas jomā, kā arī vērsa uzmanību, lai taka būtu saistoša apmeklētājiem ir jārada, kas nebijis, inovatīvs. Dabas Aizsardzības pārvaldes Dabas tūrisma un izglītības speciālists Andris Soms uzsvēra, ka sabiedrība ir jāizglīto kā uzvesties dabā, cilvēku uzmanību piesaistošas būtu izglītojošās planšetes karikatūru veidā. Pieredzē dažādu sadarbības modeļu veidošanā labiekārtojot dabas takas, dalījās Ogres pašvaldības speciālistes Senija Smiltniece un Liene Sauka. Konferenci apmeklēja liels interesentu skaits. Foto ŠEIT.


Tūrisma konference “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā”

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001, ietvaros organizē tūrisma konferenci “Dabas taku izpēte un pilnveidošana Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā”.  

Vasarā, 2019. gadā, projekta ietvaros notika Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā esošo dabas taku izpētes pasākums ar dabas, tūrisma, Latvijas Valsts mežu ekspertu un Somijas pārstāvju piedalīšanos. Izpētes laikā secināja, ka takas tiek salīdzinoši bieži izmantotas, ir kultūrvēstures un dabas vērtībām bagātas, kas saglabājamas nākamajām paaudzēm un nepieciešamas tūrisma attīstībai. Tūrisma konferences laikā kopā ar Dabas aizsardzības pārvaldes, Vidzemes Augstskolas, novadu tūrisma speciālistiem tiks meklēti risinājumi apsekoto taku labiekārtošanai, uzturēšanai, saudzēšanai.

Konferences norises laiks un vieta:

  • 2020. gada 14. janvārī, plkst. 10.00;

  • Straupes Zirgu pasts, “Vecpasts” Straupes pagasts, Pārgaujas novads.

Pieteikšanās elektroniski līdz 13. janvārim.

Konferences programma ŠEIT

Jautājumu gadījumā rakstot uz e-pastu vrgbrasla@gmail.com vai zvanot pa tālr. 22025563.

*Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.


Vidzemes lauku partnerība ”Brasla” no 11.-14. septembrim viesojās Somijas vietējās rīcības grupas Kehittämisyhdistys SILMU ry teritorijā, projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” ietvaros.

Pirmās dienas vēlā pēcpusdienā, šarmantās Porvoo reģionā, iesākām apskati Askolas pašvaldībā ar Askola Giants kettle route (no somu val. milzu kanna), unikālo dabas mantojumu, kas veidojies ledāju kušanas rezultātā. Dabas objektā ir ap 20 dažāda izmēra, apaļas bedres, kuras veidojušās akmenim rotējot pret iezi, lielākā ir 4,2 m plata un 10,3 m dziļa. Otrās dienas aktivitātes sākās ar pieaugušo izglītības centra Kuggom apmeklējumu, kurā notiek dažādas apmācības pieaugušajiem (kokapstrāde, metālapstrāde), lai neizzustu senie arodi, tādejādi saglabājot kultūras vērtības. Izglītības centrs papildus tiek izmantots dažādām aktivitātēm, informatīviem semināriem, sapulcēm un arī deju vakariem. Apmeklējām Postimaki brīvdabas muzeju, vieta, kur apskatīt ēkas, kuras datētas 19. gs. un savu vietu saglabājušas līdz pat mūsdienām. Vasarā šeit notiek vērienīgi amatnieku svētki, kur var iepazīt 19.gs. amatniecību Somijā. Mums bija iespēja noklausīties prezentācijas par Kings Road in Finland projektu, par Dabas taku eroziju un Geocaching attīstību Somijā. Aizraujošs piedzīvojums sagaidīja Strömfors vecās dzelzslietuves teritorijā, tā industriālā mantojuma renovācijas rezultātā piedāvā iespēju relaksējošām brīvdienām vēsturiski nozīmīgā vidē. Dzīve gadsimtiem senā vidē turpinās ar cieņu pret vecajām tradīcijām. Strōmfors apkārtnē iespējams noīrēt dažādus brīvā laika pavadīšanas aprīkojumus, kanoe laivas, sup dēļus, tūrisma slidas, velosipēdus un baudīt apkārtnes bagātīgo dabu. Labiekārtotās telpas iespējams izmantot sporta aktivitātēm piem., trenažieri, kalnu kāpšanas siena, vingrošanas nodarbības utt. Pieredzē dalījās Vantas upes aizsardzības asociācijas pārstāvis, stāstot par upes un zivju resursu aizsardzības pasākumiem. Somijas pilsētā Porvoo VRG pārstāvju pavadībā baudījām lielisko arhitektūru, senatnīgo noskaņu, somu laipnību un lielisko humora izjūtu.

Vairāk foto ŠEIT.


 

Aizvadītas pirmās sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā" aktivitātes

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu Kehittämisyhdistys SILMU ry jūnijā uzsāka īstenot starpvalstu sadarbības projektu “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura ietvaros iesaistītas piecas – Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas novadu pašvaldības.

No 2019. gada 21.-23. augustam Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā norisinājās pirmās kopīgās abu partneru starpvalstu sadarbības projekta aktivitātes. Pirmā diena iesākās ar partneru tikšanos Igates pilī, kur norisinājās abu pušu prezentācijas, diskusijas par projektā plānotām iecerēm un noslēdzās ar A. un M. Andrusu etnogrāfisko priekšmetu kolekcijas apmeklējumu.

Otrās dienas aktivitātes noritēja 5 darba grupās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” un Somijas vietējās rīcības grupas Kehittämisyhdistys SILMU ry pārstāvjiem un ekspertiem pētot projektā iesaistīto pašvaldību teritorijās esošās dabas takas, tūrisma informācijas centru speciālistu vadībā, lai vēlāk sniegtu savus vērtējumus un priekšlikumus to uzlabošanai. Vakara noslēgumā viesiem bija iespēja iepazīties ar atpūtas kompleksu “Zeit”, kas pārtapis no bijušās ķiveru fabrikas, ko tautā sauc par kasku cehu, Līgatnē.

Projekta trešajā jeb noslēdzošajā dienā Somijas vietējās rīcības grupas Kehittämisyhdistys SILMU ry pārstāvji tika iepazīstināti ar Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritoriju, apmeklējot Limbažu novada tūrisma informācijas centru, Limbažu veco ugunsdzēsēju depo, lauku sētu – mini zoo z/s “Priedītes” un Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centru – bibliotēku “SALA”.

Projekts “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” (Nr. 19-00-A019.333-000001) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Vairāk par projekta aktivitātēm ŠEIT.


Apstiprināts starpvalstu sadarbības projekts "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā"

Vidzemes lauku  partnerība “Brasla” sadarbībā ar Somijas vietējo rīcības grupu  Kehittämisyhdistys SILMU ry uzsāk īstenot starpvalstu sadarbības  projektu “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā”, kura ietvaros iesaistīsies piecas – Alojas, Kocēnu, Krimuldas, Limbažu un Pārgaujas novadu pašvaldības.

Projekta  mērķis ir veicināt zināšanu pārnesi un inovāciju lauku apvidu  teritorijās, stiprinot saikni pār novadu teritorijām, rosinot  pašvaldības un privāto personu (juridisko un fizisko) sadarbību, lai  nodrošinātu informētu un ilgtspējīgu dabas vērtību mantojuma izmantošanu  tūrismā.

Projekta laikā notiks dabas taku  teritorijas maršrutu izpētes, testēšanas pasākumi Latvijā un Somijā,  sekmējot mazās uzņēmējdarbības attīstību, tūrisma piedāvājumu kvalitātes  palielināšanu. Sadarbības projektā plānoti interaktīvi informatīvie  semināri, ievadlekcijas, publiski, izglītojoši pasākumi ar tūrisma jomas  speciālistu un ekspertu piedalīšanos, aicinot iesaistīties vietējos  iedzīvotājus. Sadarbībā ar Somijas vietējās rīcības grupas dalībniekiem  un tūrisma speciālistiem notiks pieredzes apmaiņa, zināšanu pārnese  esošo dabas taku izpētē un pilnveidošanā.

Projekts Nr. 19-00-A019.333-000001 Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas  Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā  un starpvalstu sadarbība” ietvaros.