Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātās LEADER projektu konkursu kārtas, laika periodā no 2016.-2023.gadam

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajos LEADER projektu konkursos, laika periodā no 2016.-2023.gadam, ir apstiprināti un realizēti 158 sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti par  summu 2 392 105.22 EUR.