Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, sadarbības projekta "Zaļais velo ceļš - uzņēmēju aktivizēšanas iespēja " ietvaros, 3. oktobrī rīko lekciju dabā

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar biedrībām - “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “No Salacas līdz Rūjai” un “Sateka” sadarbības projekta "Zaļais velo ceļš - uzņēmēju aktivizēšanas iespēja " nr. 19-00-A019.332-000004 ietvaros, 3. oktobrī rīko lekciju dabā.

Semināra laikā paredzēts sakārtot seno dzelzceļa posmu no “Mežvaldēm” līdz Mežkadaga stacijai velo braukšanai. Ar velosipēdu mērosim 10 km garo ceļa posmu Mežkadaga -Pāle. Pie kopīga ugunskura, Vidzemes augstskolas lektore Mg.geogr. Iveta Druva -Druvaskalne, sniegs ieskatu un priekšlikumus uzņēmēju piesaistei velo ceļu piedāvājuma bagātināšanai.

Pulcēšanās 9:45 pie Mežkadaga stacijas, (koordinātes https://ej.uz/9djq).

Pieteikties un sīkāka informācija pa tālr. 29427095 (Dzintra)

http://www.brasla.lv/uploads/img/images/Logo_velo_cels.png


Apstiprināts starpteritoriāls sadarbības projekts "Zaļais velo ceļš-uzņēmēju aktivizēšanas iespēja"

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” piedalās starpteritoriālā projektā “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” sadarbībā ar biedrībām- “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība”, “No Salacas līdz Rūjai” un “Sateka”.

Projekta mērķis ir Zaļo velo ceļu pilnveidošana, labiekārtošana. Infrastruktūras sakārtošana piesaistīs gan ārzemju, gan vietējos viesus, veicinot uzņēmējdarbības attīstību. Projekts ir vērsts uz vides sakārtošanu un velo ceļu infrastruktūras uzlabošanu, projekta laikā paredzētas vairākas talkas, kurās tiks sakopti velo ceļu posmi, kas šobrīd ir sarežģīti izbraucami. Kopā ar ekspertiem plānots organizēt seminārus, iekļaujot uzņēmējus, potenciālos pakalpojuma sniedzējus, kuri varētu sniegt pakalpojumus velo tūristiem un sekmīgi piedalīties Zaļo velo ceļu kustībā. Projekts “Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja” (Nr. 19-00-A019.332-000004) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.


 

Aicinām apmeklēt starpteritoriālo forumu "Stratēģiskais projekts "Zaļie ceļi" teritorijas attīstības instruments"

Foruma Dalībnieki Vidzemes lauku partnerību valdes/padomes, pašvaldības, nevalstiskās organizācijas un uzņēmēji. Pārstāvētās partnerību teritorijas: Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, biedrības - “No Salacas līdz Rūjai”, “Jūrkante”, “Lauku partnerība Ziemeļgauja”, “Abulas lauku partnerība”, “Sateka”, “Cēsu rajona lauku partnerība" un “Alūksnes lauku partnerība”.

Darba kārtība ŠEIT

* Informējam, ka pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.