Ideja par publiskās un privātās partnerības dibināšanu radās 2006. gada pavasarī, galvenā iniciatore tās izveidošanai bija Sniedze Sproģe no Umurgas pagasta. 2006. gada 17. augustā biedrība reģistrēta LR Uzņēmumu reģistrā. Tās dibinātāji bija 20 biedri - 8 pašvaldības: Straupe, Stalbe, Dikļi, Umurga, Vidriži, Katvari, Lēdurga, Limbažu pagasts; 7 uzņēmējbiedrības un 5 sabiedriskās organizācijas.  

Partnerības nosaukums saistīts ar izteiksmīgo upi Brasla, kas tek cauri lielākajai daļai pašvaldību.

No 2015.gada vidus biedrības teritorija ir paplašinājusies pievienojot Alojas novada teritoriju. Partnerībā darbojas 26- IU; Z/S; SIA, 5 - novadu 17 teritoriālās vienības, 33 - NVO, 15 pašnodarbinātas personas.

Partnerības darbības teritorija veido vienotu veselumu (kontūras ziņā atgādinot Somiju) un aptver piecu novadu septiņpadsmit administratīvo teritoriju vienības (3 pilsētas, 14 pagastus). Teritorijā ietilpst Alojas novads - Alojas un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku un Staiceles pagasti; Kocēnu novads - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagasti; Krimuldas novads- Lēdurgas pagasts; Limbažu novads - Limbažu pilsēta, Katvaru, Umurgas, Vidrižu un Limbažu pagasti un Pārgaujas novads - Straupes un Stalbes pagasti. Tā robežojas ar Pērnavas novadu Igaunijā, kā arī ar Salacgrīvas, Mazsalacas, Burtnieku un Līgatnes novadiem. Partnerība iekļaujas Rīgas plānošanas un Vidzemes plānošanas reģionā, liela daļa teritorijas atrodas Ziemeļvidzemes biosfēras rezervātā, daļa arī Gaujas Nacionālajā parkā.

Teritorijas platība – 2016,61 km2  

Iedzīvotāju skaits – 24720 (dati uz 2019.01.01.)

Mērķis: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijas ilgtspējīgas attīstības veicināšana, sniedzot atbalstu iedzīvotāju iniciatīvām, kas vērstas uz dzīves kvalitātes uzlabošanu, vietējo resursu ilgtspējīgu izmantošanu un dzīves vides pievilcības palielināšanu.

Partnerības darbība ir balstīta uz pieeju, kad savas vajadzības formulē un problēmu risinājumus piedāvā paši iedzīvotāji. Tas garantē daudz objektīvāku situācijas atspoguļojumu un adekvātāku problēmas risinājumu konkrētajā vietā.

Teritorijas attīstības vīzija: partnerības teritorijā tiek saglabāti, vairoti un ilgtspējīgi izmantoti vietējie resursi, kā rezultātā ir izveidojusies pievilcīga dzīves vide ne vien pašiem iedzīvotājiem, bet arī teritorijas viesiem patīkama relaksācijas un rekreācijas vide. Visā teritorijā dažādu vecuma un interešu grupu iedzīvotājiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīvesdarbības nodrošināšanai un viņi savai dzīvesvietai pieejamā attālumā rod savai kvalifikācijai un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba, izglītības un pašapliecināšanās iespējas. Partnerības iedzīvotājiem izveidojusies stabila kopienas apziņa, kuras pamatā ir līdzdalība īstenotajos teritorijas attīstības procesos, sadarbības pieredze un prasme izrādīt iniciatīvu. Cilvēkiem patīk dzīvot un viesoties partnerības teritorijā.

Biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Padomes sastāvs 2018. - 2021.gads ŠEIT