Viedie ciemi Eiropas izpratnē

Lai gan Viedo ciemu pieeja Latvijā un dažviet Eiropā ir salīdzinoši jauna, tomēr daudziem tā ir zināma. Taču reizi pa reizei dzirdam jautājumus: – Kas tad īsti ir Viedais ciems? Vai mēs esam Viedais ciems? Kā kļūt par Viedo ciemu?

Lai veicinātu viedo ciemu veidošanos visā Eiropas Savienībā (ES) saskaņā ar Kopējo lauksaimniecības politiku (KLP) un citām ES iniciatīvām, Eiropas Komisija (EK) uzsākusi aktivitātes, kurās Valsts Lauku tīkls līdzdarbojas kā nacionālais Viedo ciemu kustības koordinators.

Veidojot vienotu izpratni par to, kas ir Viedais ciems, EK noteikusi kritērijus, kas ļauj vieglāk orientēties un saprast, kādi esam un uz ko mums, iespējams, ir jātiecas.

Saskaņā ar EK definīciju Viedie ciemi ir kopienas lauku apvidos, kas izmanto inovatīvus (radošus) risinājumus, lai uzlabotu dzīves apstākļus konkrētajā teritorijā un nodrošinātu ilgtspēju, balstoties uz savām stiprajām īpašībām un iespējām. Viedie ciemi piedāvā līdzdalības iespēju katram interesentam, lai izstrādātu un īstenotu savu stratēģiju un kopīgi uzlabotu ciema ekonomiskos, sociālos un vides apstākļus, jo īpaši, izmantojot digitālo tehnoloģiju piedāvātos risinājumus. Viedie ciemi spēj attīstīties, sadarbojoties un arī apvienojoties ar citām kopienām un dalībniekiem lauku un pilsētu teritorijās. Iesaistīto ierosinājumi un Viedā ciema stratēģijas īstenošana var balstīties uz esošajām iniciatīvām un to var finansēt no dažādiem valsts un privātiem avotiem.

Lai veicinātu Viedo ciemu veidošanos visā ES, saskaņā ar KLP un citām ES iniciatīvām, EK aktivitāšu ietvaros uzsākts darbs pie ģeokartēšanas rīka izstrādes, kurā laika gaitā, ņemot vērā dažādus kritērijus, tiks apkopotas aktīvākās lauku kopienas un to izstrādātie “gudrie” risinājumi, iedvesmojot rīkoties arī citus.

Valsts Lauku tīkls aicina pieteikties:

  1. Viedos ciemus (Smart Village) – vietējās lauku kopienas, kam ir izstrādāta stratēģija (vai līdzīgs dokuments/plāns, kas apliecina ilgtermiņa domāšanu) un īstenots vismaz 1 vieds/gudrs risinājums, kas ir inovatīvs vietējā līmenī un tam ir reāla un jēgpilna ietekme uz vietējo kopienu.
  2. Ciemus pārejas posmā, lai kļūtu par Viedo ciemu – lauku kopienas (kas ieinteresētas Viedā ciema pieejā) ar vismaz vienu īstenotu viedu/gudru risinājumu, bet bez izstrādātas stratēģijas.

Saziņai: laukutikls@llkc.lv, vai zvanot pa tālr. 26135858

Plašāka informācija pieejama ŠEIT.


 

Noskaidroti atpazīstamības zīmes "Viedais ciems" saņēmēji

Pirmo reizi Latvijā tika noskaidroti atpazīstamības zīmes "Viedais ciems" saņēmēji.

 

Pirmo reizi Latvijā paziņoti atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” saņēmēji

16. jūnijā tika paziņoti pirmie 12 Latvijas ciemi, kuri ieguvuši atpazīstamības zīmi “Viedais Ciems”. Rezultātu paziņošana noritēja tiešsaistes pasākumā “Viedie ciemi – dzīvā bibliotēka”, piedaloties iniciatīvas organizatoriem, žūrijas locekļiem un pretendentu kopienām visos Latvijas reģionos. Klausoties kandidātu stāstos, pasākums pulcēja dalībniekus no visas Latvijas un deva iespēju virtuāli aizceļot uz šo kopienu pagalmiem un kopienu centriem, kuros bija izveidotas tiešraides studijas.

Publicitātes kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” jaunās realitātes apstākļos norisinājās digitālajā vidē, taču PPP biedrības “Zied zeme” vadītāja Linda Cīrule norāda, ka: “Digitālajā vidē robežas novilkt ir grūti, un dažkārt tas nav nepieciešams, tagad viedo ciemu ideja ir izskanējusi nacionāli! Gandarījums ir liels, varētu pat teikt: nacionāls lepnums! Kopā mēs varam izdarīt vairāk un šī kampaņa apliecina to, ka tepat Latvijā ir fantastiski iedvesmas stāsti!”

Konkursā tika iesniegti 38 pieteikumi, no kuriem 12 kopienām žūrija lēma piešķirt “Viedā Ciema” atpazīstamības zīmi. To saņēma: Alsunga, Bebrene, Briežuciema pagasts, Engures apkaimes piekraste, Gārsene, Jaunmuiža, Jaunpils, Kākciems, Kaldabruņa, Krimūnu pagasts, Skujene un Ziemupe.

21 kopienai žūrija šogad lēma piešķirt atzinību “Ceļā uz viedo ciemu”: Bernāti, Carnikava, Daugavas krasta ciems Dviete, Dzilnuciems, Ērberģe, Ičas apmetne, Indra, Jaunolaine, Kalniena, Krapes muiža, Liepa, Madliena, Meņģele, Mežinieku apkaime, Miķeļtornis, Nīgrane, Oviši, Rembate, Skaistkalne-Kurmene, Zasa un Zorģi. Pieci ciemi, saņemot ceļa vārdus viedā ciema idejas attīstībai, saņēma pateicību par dalību atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems”: izglītības resursu platforma “Zelt”, Ancenes ciems, pieaugušo neformālās izglītības centrs "Azote" Balvos, Prauliena un Tīraines dārzi.

Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas parlamentārā sekretāre Dace Bluķe pēc rezultātu paziņošanas dalībniekiem izteica pateicību un vēlēja nepadošanos: “Ārkārtīgi liels paldies visiem, kas piedalījās. Visi esat uzvarētāji, jo esat uzdrīkstējušies un darbojušies savā kopienā, lai savu dzīvesvietu padarītu labāku, ērtāku un patīkamāku. Sveicu atpazīstamības zīmes saņēmējus un pārējos dalībniekus – redzot jūsu degsmi un gribēšanu darīt, manuprāt, ikvienam no jums ir izredzes kādu dienu sevi saukt par viedo ciemu!”

Savukārt Latvijas Universitātes Telpiskās attīstības plānošanas studiju programmas koordinatore un lektore Gunta Lukstiņa atpazīstamības zīmes pretendentiem vēlēja iedvesmas vārdus: “Ja jūs zinātu, kā jūsu stāsti priecēja, tie deva spēku, tie deva ieraudzīt daudzas JAUNAS vietas un PAZĪSTAMĀS savādāk! Latvija dzīvos, ja katra vieta dzīvos, ja katra vieta būs vieda un katrā vietā būs viedi ciemi. Braucam viens pie otra un mācāmies, esam radoši!”"

Visi atpazīstamības zīmes kandidāti, kā arī citi ciemi, kas vēlas vairāk izzināt jaunas iespējas un tīkloties ar citiem viedajiem ciemiem, tiek aicināti līdz 6. septembrim pieteikties tiešsaistes apmācību kursam „Elements of AI” ar papildu tieši lauku kopienām paredzētām diskusijām un lekcijām, ko nodrošinās IT Izglītības fonds - Start(IT) sadarbībā ar Latvijas Lauku forumu. Pieteikšanās ŠEIT. Par kursu ŠEIT.

Viedo ciemu dzīvā bibliotēka un atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” rezultātu paziņošana  norisinājās 5. Latvijas Lauku kopienu parlamenta laikā, sekmējot plašākas viedo ciemu interesentu mērķauditorijas sasniegšanu. Pasākuma ierakstu iespējams noskatīties ŠEIT.

Vairāk par žūrijas komisijas sastāvu, atpazīstamības zīmes “Viedais Ciems” kritērijiem un vadlīnijām iespējams uzzināt ŠEIT.

PPP biedrība “Zied zeme”, biedrība “Jūras zeme”, biedrība “Pierīgas Partnerība” izsaka sirsnīgu paldies 38 ciemiem un kopienām, kuri piedalījās uzsaukumā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” un arī turpmāk aicinām  īstenot viedā ciema pieeju jūsu ciemu attīstībā un dalīties savā pieredzē! Lai iegūtu ne tikai nacionālu, bet arī starptautisku pieredzi viedo ciemu attīstībā aicinām arī turpmāk sekot līdzi starptautiskā projekta “Smart Villages LEADER Network” aktivitātēm ŠEIT.

2021.gadā atpazīstamības zīme “Viedais Ciems” Latvijā tika izsludināta pirmo reizi, un tās mērķis ir atzīt un atbalstīt Latvijas lauku kopienu labās prakses ceļā uz viedumu, daudzinot iedzīvotāju centienus un jau ieviestos risinājums, kas īstenoti, lai veidotu aktīvāku, iesaistošāku kopienas dzīvi un inovatīvus risinājumus esošajiem izaicinājumiem. Iniciatīvā atpazīstamības zīmei “Viedais Ciems” pieteicās 38 kopienas, kuru paveikto vērtēja dažādu jomu ekspertu žūrijas komisija.

Atpazīstamības zīmes piešķiršana norisinās publicitātes kampaņas “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” ietvaros, kuras iniciatori ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”.

Kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems”” tiek īstenota projekta „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projektu īsteno PPP biedrības "Zied zeme", “Pierīgas Partnerība” un “Jūras Zeme”, lai veicinātu viedu vietējo attīstību to darbības teritorijās.

Kontaktinformācija:

Lauma Kalēja

+371 26572229

lauma.kaleja@laukuforums.lv

www.laukuforums.lv|  Facebook  |  Instagram  |  Twitter

Latvijas Lauku Kopienu Parlamentu organizē biedrība “Latvijas Lauku forums” un tā mērķis ir kopīgi rast veiksmīgus risinājumus, kā arī jaunas iespējas lauku attīstībai, veicinot dažādu iesaistīto pušu sadarbību vietējā, reģionālā un nacionālā mērogā.


Uzsāk kampaņu “Mans ciems ir “Viedais Ciems””

Pavisam drīz vairāku aktīvo Latvijas lauku reģionu un kopienu iedzīvotāji varēs lepoties ar savu ciemu vai kopienu, jo no šī gada decembra tiek uzsākta kampaņa “Mans ciems ir “Viedais Ciems””, kuras mērķis ir aktualizēt viedo ciemu koncepta ieviešanu Latvijas lauku reģionos un sekmēt inovatīvus risinājumus lauku kopienu ikdienas dzīves uzlabošanai.

Kampaņas organizatori vēlas informēt Latvijas iedzīvotājus par viedo ciemu konceptu, iepazīstinot ar vietējiem un ārvalstu viedo ciemu pieredzes stāstiem, jo gan Eiropas Savienībā, gan Latvijā viedo ciemu koncepta aktualitāte arvien pieaug. Publisko un privāto partnerattiecību biedrības "Zied zeme" vadītāja Linda Cīrule skaidro: “viedais ciems sākas ar lauku kopienu iedzīvotājiem – tieši iedzīvotāji paši iniciē un virza procesu, kad kopienas apzina savus resursus un rada jaunus, inovatīvus risinājumus esošajām problēmām dažādās, piemēram, veselības pakalpojumu pieejamības, kultūras, izglītības, pārtikas pieejamības, mobilitātes, nodarbinātības jomās. Viedie ciemi ir ļoti svarīgi lauku reģionu attīstībai, jo ātri mainīgajā laikmetā, kas kopienu ikdienā ienes arvien jaunus izaicinājumus, tieši iedzīvotāji visprecīzāk un ātrāk apzina savas vajadzības, problēmas un iespējamos risinājumus.

20121. gada sākumā kampaņas ietvarā tiks izsludināts pirmais uzsaukums, kurā Latvijas lauku reģionu kopienu iedzīvotāji varēs pieteikt savus ciemus statusam “Viedais Ciems”. Kampaņas organizatori strādā pie kritērijiem un vadlīnijām statusa piešķiršanai un noteikšanai un pulcē starpdisciplināru žūriju, kas jau nākamā gada pirmajā pusē paziņos pirmos Latvijas “Viedos Ciemus”.

Kampaņas iniciators ir publisko un privāto partnerattiecību biedrība "Zied zeme" sadarbībā ar projekta partneriem biedrību “Pierīgas Partnerība” un biedrību “Jūras Zeme”. Kampaņu īsteno “LLF sadarbnīca”.

Kampaņa tiek īstenota projektā „Smart Villages LEADER Network” Nr. 19-00-A019.333-000005 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam apakšpasākuma „Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros.

Kontaktinformācija:

Sandra Rubene, sandra.rubene@laukuforums.lv

 


Viedie ciemi

Viedie ciemi ir lauku reģioni un kopienas, kas balstoties uz savām esošajām stiprajām īpašībām, vērtībām un iespējām, attīstās un risina problēmas, aktīvi izmanto oriģinālus risinājumus, digitālās komunikāciju tehnoloģijas, inovācijas un zināšanu labāku pielietojumu. Viedais ciems nav rezultāts, bet metode un process, kā viedā veidā attīstīt vietējo ekonomiku, kopienas un dzīves vidi.

Eiropas Savienības partneru apvienība “Ciematu tīklojuma partnerība” (Village Network Partnership) izveidota, lai veicinātu Viedo lauku teritoriju/ciematu (Smart Villages) attīstību dažādās Eiropas valstīs un reģionos. Partnerībā piedalās 28 nacionālie eksperti no visām ES valstīm un Apvienotās Karalistes. Projektā paredzēts izveidot tiešsaistes platformu, kas piedāvātu vienā vietā apkopotus kontaktus un informāciju par Viedo ciematu attīstību ES, tajā skaitā ceļa karti lauku teritorijām, kuras vēlas piedalīties Viedo ciematu partnerībā, kā arī piedāvāt jaunus risinājumus un labās prakses piemērus Viedo ciematu attīstībai. Lai gan Viedo ciematu veidošanai nav noteikti ierobežojumi, tomēr, ņemot vērā “ciemata” būtību, lielākas pilsētas, t. i., ar vairāk nekā 15 000 iedzīvotājiem tiks apstiprinātas dalībai vienīgi labi pamatotos izņēmuma gadījumos. Būtisks Viedo ciematu attīstības stratēģijas aspekts ir kopīgu energoefektivitātes un digitalizācijas pasākumu īstenošana. Svarīgi ir jau iepriekš kopīgi īstenotie pētījumi, pilotprojekti vai atbalsta izmantošana no KLP (Kopīgās lauksaimniecības politikas), t. sk. LEADER/CLLD, ES Kohēzijas politikas instrumentiem, Apvārsnis-2020, Interreg, The Connecting Europe Facility, Europe for Citizens un citām programmām. Savukārt Viedā ciemata un tā kopīgas stratēģijas izveide dod papildus iespējas finansējuma saņemšanai pašu ciematu attīstības mērķiem no iepriekš minētajiem avotiem. Partnerības izveidošanas sākuma posmā projektā jau tikuši iekļauti šādi Viedie ciemati: Raudanmaa (Somija), Dingle (Īrija), Kythera (Grieķija), Mukarov (Čehija), Moans-Sartoux (Francija). Plašāka informācija par Viedo ciematu tīklu (Smart Village Network) ir pieejama ŠEIT (angļu valodā). Viedo ciematu tīklā līdz šim reģistrēti arī trīs Viedie ciemati no Baltijas valstīm, kurus pārstāv biedrība “Jūras zeme”, PPP asociācija “Zied zeme” Latvijā un Harju novada ciematu asociācija Igaunijā. Informācija par Latvijas iesaistīto organizāciju aktivitātēm pieejama (latviešu valodā) ŠEIT. Partnerībā iekļautajiem Viedajiem ciematiem iespējams pievienoties vēl 2 vai 3 dalībniekiem no Latvijas, iesniedzot savus pieteikumu līdz šā gada 11. maijam. Lai piedalītos, nepieciešams aizpildīt tiešsaistē izveidotu pieteikuma formu, kas atrodama ŠEIT. Ieguvumi no pieteikšanās un dalības partnerībā Viedajiem ciematiem, kuri būs pieteikušies dalībai partnerībā, neatkarīgi no tā, vai tie tiks vai netiks apstiprināti pilnvērtīgai dalībai projektā, tiks piešķirta iespēja apmeklēt partnerībā iekļautos Viedos ciematus un dalīties pieredzē, ja tiks izteikta šāda vēlme. Viena no projekta aktivitātēm ir studiju vizītes Viedajos ciematos. Tiem Viedajiem ciematiem, kuri tiks apstiprināti pilnvērtīgai dalībai projektā, būs nodrošinātas arī papildus konsultācijas, mācības un cita veida atbalsts, lai palīdzētu pilnveidot un attīstīt sava Viedā ciemata stratēģiju. Neatkarīgi no pieteikšanās dalībai partnerībā visiem ciematiem, kuri vēlētos izmantot projekta tiešsaistes platformā piedāvātos “viedos risinājumus”, tiks nodrošināta šāda iespēja. Turklāt visiem interesentiem būs iespēja iekļūt projekta tiešsaistes platformas kontaktu sarakstā/datu bāzē un saņemt regulāru informāciju par projekta jaunumiem. Jebkuram ieinteresētajam ciematam būs iespēja arī pievienoties Viedo ciematu tīklam, kurš turpinās atbalstīt un informēt tā biedrus par Viedo ciematu attīstību. Ja esat ieinteresēti un vēlaties piedalīties “Ciematu tīklojuma partnerībā”, izmantojot kādas no iepriekš minētajām iespējām, lūdzu, sazinieties ar Latvijas projekta eksperti Zani Zeiboti (e-pasts: zane.zeibote@lu.lv; tel. 29417214). Vairāk par projektu ŠEIT. Pieteikums Viedajiem Ciematiem ŠEIT.