Projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana", Nr. AIF/2022/KAPAC2/44, aktivitāšu preses relīzes:

1. Smilšu kino par Vidzemes lauku partnerību "Brasla" | Valmieras novada pašvaldība (www.valmierasnovads.lv) (02.02.2023.);

2. Radīts smilšu kino stāsts par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" attīstību | Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde (www.pargauja.lv) (01.02.2023.);

3. Vidzemes lauku partnerībai "Brasla" jauna identitāte | Valmieras novada pašvaldība (www.valmierasnovads.lv) (07.09.2022.);

4. Raksts no Kocēnu apvienības Facebook lapas (15.06.2022.);

5. Vidzemes lauku partnerība "Brasla" uzlabos komunikācijas kapacitāti | Siguldas novada pašvaldība (www.sigulda.lv) (14.06.2022.);

6. Apstiprināts projekts "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" | Limbažu novada pašvaldība (www.limbazunovads.lv) (14.06.2022.);

7. Apstiprināts projekts "Vidzemes lauku partnerības "brasla" kapacitātes veicināšana" | Valmieras novada pašvaldība (www.valmierasnovads.lv) (14.06.2022.).


Noslēdzies projekts "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana"

26/jūn/2023

2023. gada maijā noslēdzās projekts "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana". Projekta mērķis uzlabot biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" komunikācijas tīkla, vizuālā tēla kapacitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi tika īstenotas piecas aktivitātes:

  • Vidzemes lauku partnerība “Brasla” darbojas jau 17 gadus un ir atpazīstama uzņēmēju, pašvaldību un sabiedriski aktīvo iedzīvotāju vidū, kuri ir startējuši LEADER projektu konkursos. Taču ne vienmēr izdevās aktivizēt vietējās kopienas, jo daudzi par mums neko nebija dzirdējuši. Projekta ietvaros izveidota jauna identitāte, kas atbilst mūsdienu standartiem un dizaina prasībām;
  • mārketinga materiāla izstrāde - izveidots smilšu kino video, kas atspoguļo biedrības attīstību un darbību;
  • komandu koučings organizēts biedrības administrācijai un padomes locekļiem, lai veidotu kopēju izpratni, kāpēc biedrība ir svarīga un kam tā vajadzīga, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu biedrības misiju, lai sasniegtu biedrības darbības kopīgos mērķus, savas lomas, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu apzināšanās, lai tiktu veidota komandas sajūta un paaugstināta spēja sadarboties;
  • seminārs par mūsdienīga zīmola komunikāciju organizēts, lai sniegtu zināšanas biedrības teritorijā esošiem uzņēmumiem, mājražotājiem u.c. par  sava tēla izveidi, kas izceltu tā individuālo stilu un priekšrocības konkurencē, un nodrošinātu biznesa projektam augstu rezultativitāti, veicinātu preču zīmes dominēšanu plašsaziņas telpā un patērētāju apziņā;
  • angļu valodas zināšanu uzlabošana biedrības administrācijai, lai veiksmīgāk turpinātu startēt starpvalstu projektos.

Vairāk par projekta aktivitātēm: http://www.brasla.lv/aif

Projektu "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.

 


Notiek angļu valodas apmācības biedrības administrācijai

No 2022.gada septembra līdz 2023.gada maijam, projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, biedrības administrācijai ZOOM platformā notiek angļu valodas apmācības.

Angļu valodas apmācības tiek organizētas ar mērķi biedrības administrācijai paaugstināt valodas zināšanu līmeni, lai: 1) veiksmīgi turpinātu startēt starpvalstu sadarbības projektos, kas sekmēs jaunu kontaktu veidošanu; 2) nodrošinātu sadarbības iespējas ar jau esošajiem, t.i. Somijas un Igaunijas, sadarbības partneriem ilgtermiņā, kas nepieciešamas arī vietējās teritorijas mājražotājiem, uzņēmējiem u.c., lai veicinātu savas darbības attīstību; 3) veicinātu komunikāciju viesu uzņemšanā un pieredzes apmaiņas gūšanā no ārvalstu vietējām rīcības grupām; 4) aktīvāk un pārliecinošāk iesaistītos Viedo ciemu, Eiropas LEADER tīkla ELARD aktivitātēs, kur papildus ir nepieciešamas valodas zināšanas.

Apmācību rezultātā veiksmīgāk tiks veikti biedrībā izvirzītie mērķi un uzdevumi, kas, savukārt, veicinās darbības teritorijas attīstību.

"Valodu Vēstniecības" izstrādātās valodu apgūšanas metodes biedrības administrācijai veicina vārdu krājuma paplašināšanu, esot ārpus ierakstās komforta zonas, ļāvušas pārvarēt psiholoģisko nedrošību, kā arī stiprinājušas pārliecību, ka galvenais ir runāt, nebaidoties kļūdīties, jo bailes ir lielākais šķērslis valodas apguvē.

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Foto: Ekrānšāviņš no mācību nodarbības


Limbažos aizritējusi komandas koučinga 4.sesija

2023. gada 5. janvārī Limbažos, Uzņēmējdarbības atbalsta centrā norisinājās biedrības vadībai organizēta komandas koučinga 4. (noslēdzošā) sesija "Ieraugi sevi!", kuras laikā tika runāts par cilvēku tipiem, uzvedības modeļiem, to raksturīgām iezīmēm, par to, kā mēs sevi redzam, un kā mūs redz citi.

Aktivitāte realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Vairāk foto ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs


Komandas koučinga 4.sesija

Komandas_koucinga_4sesija.png

Vidzemes lauku partnerība "Brasla", projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, biedrības vadībai organizē komandas koučinga 4.sesiju "Ieraugi sevi!".

2023. gada 5. janvārī Uzņēmējdarbības atbalsta centrā biedrības Padomes pārstāvji un administrācija tiksies uz komandas koučinga 4.sesiju "Ieraugi sevi!".

Komandas koučinga sesiju vadīs SIA Ieva Zaumane Systemic Change deleģētā pārstāve Agita Šmitiņa, Dr.sc.admin, Mg.Psych organizāciju psiholoģe, karjeras konsultante, profesionālās un personīgas izaugsmes koučs, grupu trenere un lektore.

* Pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".


Aizritējusi komandas koučinga 3.sesija

2022. gada 1. decembrī Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā "SALA" norisinājās biedrības vadībai organizēta komandas koučinga 3.sesija.

Tiekoties biedrības vadībai, tika apdzīvota iepriekš formulētā biedrības VĪZIJA (Kas mēs būsim?), izvirzīti un, izmantojot SMART(-ER) metodi, noformulēti mērķi, kā arī sagatavots Rīcības plāns to sasniegšanai.

Aktivitāte realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs


Umurgā aizritējušas apmācības par mūsdienīgu zīmola komunikāciju

2022.gada 28.novembrī Umurgas pagasta pakalpojumu sniegšanas centrā, pulcējoties uzņēmējiem, mājražotājiem un citiem interesentiem, projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšanas" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, norisinājās darbseminārs-apmācības "Mūsdienīga zīmola komunikācija", kurā tika apgūtas jaunas, uzlabotas esošās zināšanas un prasmes, kā mūsdienu digitālajā laikmetā pasniegt, izcelt un padarīt redzamu sevi, savu uzņēmumu, produktu vai pakalpojumu.

Mūsdienās sociālie tīkli kļuvuši par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, to loma turpina pieaugt, tāpēc arvien vairāk nepieciešams pievērst uzmanību to prasmīgai un efektīvai lietošanai un mūsdienīgai tēla komunikācijai, par to savās zināšanās dalījās komunikācijas konsultante, trenere un apmācību vadītāja Inese Pabērza. Stāstot par komunikācijas tendencēm (piem., autentiskumu, caurspīdīgumu, ātrumu, vērtībām, sadarbību u.c.), I.Pabērza minēja dažādus vērā ņemamus "knifus", kā izcelties citu vidū, piesaistīt cilvēku uzmanību un aizrautu tos, vēršot uzmanību, ka tuvāk auditorijai var nokļūt, izstāstot stāstu, ar kuru var informēt, pamācīt un izklaidēt. Kā norādīja apmācību vadītāja, lai kļūtu redzams un atšķirīgs reālajā un virtuālajā vidē, ir svarīgi veidot savu "X faktoru".

Daloties stāstījumā par to, kam jābūt komunikācijas "grozā", lai ikviens (t.sk. uzņēmums, organizācija) būtu pamanāms, I.Pabērza norādīja, ka tajā ietilpst – digitālās komunikācijas rīki, prasmīga/izkopta personīgā komunikācija, reputācija/atsauksmes un tīklošanās prasmes. Zemāk attēlā redzams, ko pasākuma dalībnieki ir iekļāvuši komunikācijas "groza" sastāvā.

 

Pasākuma laikā apmācību vadītāja minēja arī vairākus vērtīgus ieteikumus, kā prasmīgi un efektīvi komunicēt sociālajos tīklos, jo kā I.Paičs ir teicis: "Sociālo tīklu komunikācijas vide ir mūsu katra atbildība", piem.,

- ir jāveido atbilstošs, pārdomāts un jēgpilns saturs, lai tas "nestu augļus",

- jāizvērtē, vai visi kanāli, ko izmantojam, ir nepieciešami (optimāli 2-3 kanāli),

- nevajadzētu savos sociālo tīklu kontos publicēt vienādu informāciju,

- visos savos kanālos ievietot vienu foto, kurā redzams tikai "Tu",

- jāizmanto stāstniecības metode, kas ļauj nokļūt tuvāk auditorijai,

- rādīt aizkulises, produkta/pakalpojuma tapšanas procesu,

- jāseko līdzi jaunākajām tendencēm (piem., video, dabiskums, mazās formas stāsti),

- jāievēro lietišķā etiķete, saziņas (e-pasti un zvani no plkst. 9:00-18:00) kultūra u.c.

Viena no atziņām, kas gūta pasākumā ir tā, ka svarīgi ir rūpēties par savu tēlu un reputāciju, kas atkarīga no ģērbšanās stila, valodas, attieksmes, uzvedības sociālajos tīklos u.c. elementiem, kuri kopumā veido personīgo zīmolu.

Paldies apmācību vadītājai Inesei Pabērzai par interesanto, izglītojošo un aizraujošo darbsemināru-apmācībām, kā arī dalībniekiem, kuri izmantoja iespēju pilnveidoties. Lai top jaunais zīmols!

Pasākums norisinājās projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs


28. novembrī aicinām piedalīties darbseminārā-apmācībās "Mūsdienīga zīmola komunikācija"

 

Komandas koučinga 3.sesija

Vidzemes lauku partnerība "Brasla", projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, biedrības vadībai organizē komandas koučinga 3.sesiju.

2022. gada 1. decembrī Alojas uzņēmējdarbības atbalsta centrā "SALA" biedrības Padomes pārstāvji un administrācija tiksies uz komandas koučinga 3.sesiju, lai veltītu to tēmai – Mērķi un motivācija.

Komandas koučinga sesiju vadīs SIA Ieva Zaumane Systemic Change deleģētā pārstāve Agita Šmitiņa, Dr.sc.admin, Mg.Psych organizāciju psiholoģe, karjeras konsultante, profesionālās un personīgas izaugsmes koučs, grupu trenere un lektore.

* Pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".


Smilšu kino par Vidzemes lauku partnerību "Brasla"

"Kā viena lietus lāse, mitrinot zemi, sagatavo ceļu nākamajai, tā katra laba doma paver ceļu tālākajām." /E.Vaita "Ticība- mans dzīvesveids"/

Valsts svētku mēnesī dāvājam Jums pozitīvām emocijām bagātu gaismas un smilšu kino stāstu, kurā, no biedrības dibināšanas brīža, parādīta, izstāstīta un izzīmēta Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbība, vērtības, sasniegumi un teritorija, kuru attīstījuši vietējie iedzīvotāji.

Paldies smilšu kino māksliniecei Zanei Pumpurei-Prāmniecei no SIA "Deserto" par emocionālo baudījumu un elpu aizraujošo stāstu, kurā savīta mūsu dzīve!

Lai acīm tīkama un ausīm baudāma skatīšanās!

 

Aktivitāte realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Vairāk par projektu un tā aktivitātēm ŠEIT.

Foto: Zanes Pumpures-Prāmnieces arhīvs


Aizvadīta komandas koučinga 2.sesija

Vakar, 2022. gada 1. novembrī, Lēdurgas Kultūras namā (biedrības Lēdurgas Lietišķo sieviešu klubs "Pīlādzīts" telpās), projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, norisinājās biedrības vadībai organizēta komandas koučinga 2.sesija, kuras laikā, apzinot komandas iekšējo potenciāla resursu, tika formulēta un spēcināta vienota biedrības MISIJA (Kas mēs esam?) un VĪZIJA (Kas mēs būsim?), izvērtēta enerģijas pieplūšana un aizplūšana, resursi un šķēršļi biedrības darbībā.

Paldies biedrības vadībai par vienota, konkrēta mērķa, vīzijas un misijas izvirzīšanu, trenerei Agitai Šmitiņai par motivēšanu, saliedētas un efektīvas komandas veidošanu, izmantojot koučinga metodes!

Aktivitāte realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Vairāk foto ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs


Komandas koučinga 2.sesija

Komandas_koucinga_2sesija_01112022.png

Vidzemes lauku partnerība "Brasla", projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, biedrības vadībai organizē komandas koučinga 2.sesiju.

2022. gada 1. novembrī Lēdurgas Kultūras namā biedrības Padomes pārstāvji un administrācija tiksies uz komandas koučinga 2.sesiju, lai veltītu to tēmai – Šķēršļi un resursi, akcentu liekot gan uz biedrības, gan arī iekšējiem resursiem un spēka avotiem.

Komandas koučinga sesiju vadīs SIA Ieva Zaumane Systemic Change deleģētā pārstāve Agita Šmitiņa, Dr.sc.admin, Mg.Psych organizāciju psiholoģe, karjeras konsultante, profesionālās un personīgas izaugsmes koučs, grupu trenere un lektore.

* Pasākuma laikā tiks fotografēts. Iegūtie foto materiāli tiks izmantoti publicitātes vajadzībām.

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".


Aizvadīta komandas koučinga 1.sesija

13/okt/2022

2022.gada 22.septembrī Limbažu Galvenajā bibliotēkā norosinājās Vidzemes lauku partnerības "Brasla", projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, biedrības vadībai organizēta komandas koučinga 1.sesija.

Tiekoties biedrības vadībai, veidojot komandas sajūtu un spēju sadarboties, tika plānota biedrības nākotnes vīzija un misija.

Kā atzina komandas koučinga trenere, tad sesijas laikā varēja just, ka dalībnieki ir aktīvi, ar vēlmi darboties, taču arī ikdienas darbā norūpējušies un norāda, ka nākamā sesija tiks veltīta tēmai – Šķēršļi un resursi.

Aktivitāte realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs


Komandu koučings

Afišas(9).jpg

16/sep/2022

Vidzemes lauku partnerība "Brasla", projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" (Nr. AIF/2022/KAPAC2/44) ietvaros, biedrības vadībai organizē komandu koučingu.

2022. gada 22. septembrī Limbažu Galvenajā bibliotēkā biedrības Padomes pārstāvji un administrācija tiksies uz komandu koučinga 1. sesiju, lai kopīgiem spēkiem stiprinātu biedrības misiju, lai sasniegtu biedrības darbības kopīgos mērķus, lai apzinātu biedrībā savu lomu, uzdevumu un sasniedzamo rezultātu, lai tiktu veidota komandas sajūta un paaugstināta spēja sadarboties.

 

Komandu koučingu vadīs SIA Ieva Zaumane Systemic Change deleģētā pārstāve Agita Šmitiņa, Dr.sc.admin, Mg.Psych organizāciju psiholoģe, karjeras konsultante, profesionālās un personīgas izaugsmes koučs, grupu trenere un lektore. 

 

"Ieva Zaumane Systemic Change" ir pirmais uzņēmums Latvijā, kas piedāvā integrālu pieeju iekšējās komunikācijas vadībā.

 

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".


"Pastāvēs, kas pārvērtīsies" /Rainis/

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" vizuālās identitātes izstrāde ir daļa no biedrības pārmaiņām, sākoties jaunajam teritorijas attīstības plānošanas periodam 2023.- 2027. gadam.

Vidzemes lauku partnerībai "Brasla" ir tapis jauns logo, kas atbilst mūsdienu standartiem un dizaina prasībām. Tas atspoguļo sākotnējo biedrības logo, bet ir veidots grafiski pielietojams un minimālistisks, kuru patērētājs var interpretēt un uztvert savādāk – radot vietu iztēlei un pārdomām.

Biedrības logo krāsu palete ir viena no zīmola identitātes pamatiem, kas veido tā atpazīstamību. Zīmola krāsu identitāte ir iedvesmota no dabā esošajām krāsām - ZEME, ŪDENS, SAULE, piezemēti, dabīgi toņi, kas veido organisku, dzīvespriecīgu un siltu sajūtu par zīmolu.

Biedrības identitāti izstrādāja SIA is-not grafiskā māksliniece Elīze Marjutenkova.

Aktivitāte tiek realizēta projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds". Vairāk par projektu ŠEIT.


Uzsākts darbs pie vizuālās identitātes izstrādes

 

01/jun/2022

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" ir dibināta 2006. gadā, biedrība šajā laikā izsludināja konkursu par logo izveidi, tika iesniegti vairāki pieteikumu darbi, kā atbilstošākais tika izvēlēts pamatskolas audzēkņa darbs. Jaunieša izveidotais logo kalpoja sešpadsmit biedrības darbības gadus, šo gadu laikā ir veicināta uzņēmējdarbības attīstība, uzlabota infrastruktūra, organizēti izzinoši pieredzes apmaiņas braucieni un vēl realizētas neskaitāmas aktivitātes, kas veicinājušas biedrības atpazīstamību un biedrības teritorijas izaugsmi. Taču šo gadu laikā ir mainījusies cilvēku uztvere, domāšana, lai veicinātu lielāku sabiedrības iesaisti biedrības aktivitātēs, lai ietekmētu sabiedrības viedokli par biedrības darbību, atpazīstamību un uzticamību, radot atvērtas un mūsdienīgas organizācijas tēlu, ir nepieciešama vizuālās identitātes uzlabošana. 2022. gada jūnija sākumā, Limbažos, elegantā birojā tikāmies ar SIA is-not vadītāju, dizaineri Elīzi Marjutenkovu, lai pārrunātu par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" jaunās identitātes izveidi. Elīze izstrādās jaunu logo, kas atbildīs mūsdienu standartiem un dizaina prasībām, kas atspoguļos sākotnējo Vidzemes lauku partnerības "Brasla" logo, veidos to grafiski pielietojamu, tai pat laikā, veidojot jaunu identitāti un kopskatu, kuru patērētājs varēs interpretēt un uztvert savādāk - radot vietu iztēlei un pārdomām.

Aktivitāte tiek realizēta Projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, kuru finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu "Aktīvo iedzīvotāju fonds".

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un SIA is-not arhīvs


Projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" prezentēšanas pasākums

20/mai/2022

2022. gada 20. maijā SIA ZAAO Dabas un tehnoloģiju parkā "Urda" notika projekta prezentēšanas pasākums.

 

Vairāk par pasākumu ŠEIT.


"Vidzemes lauku partnerības "Brasla"  kapacitātes veicināšana"

28/mar/2022

Aktīvo iedzīvotāju fonda Kapacitātes projektu konkursā apstiprināts Vidzemes lauku partnerības "Brasla" iesniegtais projekts "Vidzemes lauku partnerības "Brasla"  kapacitātes veicināšana".

Projekta reģistrācijas Nr. AIF/2022/KAPAC2/44.

Īstenošanas periods: 2022. maijs - 2023. gada maijs.

Projekta kopējais finansējums: 18025.54 EUR.

Projekta mērķis ir uzlabot biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" komunikācijas tīkla, vizuālā tēla kapacitāti.

Lai sasniegtu projekta mērķi projektā plānots īstenot piecas aktivitātes, kas saistītas ar biedrības komunikācijas stratēģijas izstrādi – vizuālās identitātes izstrāde, mārketinga materiāla izstrāde, komandu koučings, seminārs par mūsdienīga zīmola komunikāciju un angļu valodas zināšanu uzlabošana biedrības administrācijai.

Projektu "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur EEZ un Norvēģijas grantu programmu “Aktīvo iedzīvotāju fonds”.


https://www.activecitizensfund.lv/images/articles/logo_un_komunikacija/Active-citizens-fund.png

Aktīvo iedzīvotāju fonds

Aktīvo iedzīvotāju fonds ir Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programma, kuras darbībai finansējums piešķirts 15 Eiropas valstīs: Bulgārijā, Čehijā, Grieķijā,  Horvātijā, Igaunijā, Kiprā, Latvijā, Lietuvā, Maltā, Polijā, Portugālē, Rumānijā, Slovākijā, Slovēnijā un Ungārijā. Līdz 2020.gada maijam Aktīvo iedzīvotāju fondi savu darbu ir sākuši 13 valstīs (izņemot Kipru un Ungāriju).

Aktīvo iedzīvotāju fonda finansējumu visās valstīs nodrošina Islande, Lihtenšteina un Norvēģija (donorvalstis, kas finansē EEZ un Norvēģijas grantus), individuāli vienojoties ar katru saņēmējvalsti par fonda apjomu konkrētajā valstī.

Aktīvo iedzīvotāju fonda darbības mērķis visās valstīs ir pilsoniskās sabiedrības un iedzīvotāju līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spēju vairošana.

Visās valstīs Aktīvo iedzīvotāju fondu administrē NVO apvienības – šis ir donorvalstu nosacījums, lai nodrošinātu pilsoniskās sabiedrības aktivitāšu neatkarību no valsts pārvaldes un biznesa sektora ietekmes. Turklāt AIF atbalstīto projektu kopumam katrā valstī ir jāveicina pilsoniskās sabiedrības ilgtspēja un kapacitāte, jāstiprina pilsoniskās sabiedrības loma līdzdalības, aktīvas pilsoniskās sabiedrības un cilvēktiesību ievērošanas procesos.