Informatīvs pasākums/biedrības kopsapulce

Dabas un tehnoloģiju parkā “Urda”, 20. maijā kopīgā tikšanās pulcējās biedrības biedri un citi interesenti, lai atskatītos uz biedrības veikumu 2021. gadā, apstiprinātu Gada pārskatu un iepazītos ar jaunā 2023-.2027. gada plānošanas perioda aktualitātēm.

Pasākumā SIA "AC Konsultācijas" pētniece Vita Liepiņa prezentēja pētījuma “Vidzemes lauku partnerības “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam” ieviešanu  un ieteikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei” rezultātus. Pētījuma rezultāti būs pieejami www.brasla.lv.

Klātesošie tika iepazīstināti par plānotajām aktivitātēm projekta "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kapacitātes veicināšana" ietvaros, ko finansē Islande, Lihtenšteina un Norvēģija caur Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) un Norvēģijas grantu programmu «Aktīvo iedzīvotāju fonds». Projekta mērķis - Uzlabot biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" komunikācijas tīkla, vizuālā tēla kapacitāti.

Pasākuma noslēgumā Dabas un tehnoloģiju parka “Urda” vadītāja Arita Smalkā - Boriseviča iepazīstināja ar realizēto LEADER sabiedriskā labuma projektu “Redzi, domā un dari!”, kā arī dalībniekiem bija lieliska iespēja kopā ar vides izglītības projektu vadītāju Baiba Līviņu-Jarohoviču doties izglītojošā ekskursijā pa Daibes poligonu, lai uzzinātu, kas notiek ar atkritumiem, kad tos iemet atkritumu konteinerā un rosināja neradīt atkritumus, lai saudzētu dabas resursus un saglabātu bioloģisko daudzveidību.

Atskats par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" 2021. gada aktivitātēm:

Paldies Dabas un tehnoloģiju parkam "Urda" kolektīvam par uzņemšanu un izglītojošo informāciju.

Vairāk foto ŠEIT.