Vidzemes lauku partnerība "Brasla"


Reģ.nr.
: 40008105331
Adrese: Braslas iela-2, Straupe, Pārgaujas novads, LV-4152

Konts: LV71HABA0551014375885; Bankas kods: HABALV22

VRG darbības nodrošināšanas konts: LV57TREL9166035001000; Bankas kods: TRELLV22

Sadarbības projekta konts: LV23TREL9166035002000; Bankas kods: TRELLV22

Pieņemšanas laiks: P. O. T. no plkst.10:00-16:00

Citās darba dienās iepriekš piesakoties pa tālr.26137342. Biedrības darbība saistīta ar regulāriem izbraukumiem (mācības, semināri, projektu uzraudzība utm.), tāpēc konsultācijas birojā lūdzam saskaņot iepriekš.

Kontaktinformācija

Padomes priekšsēdētāja Ziedīte Jirgensone, tālr. 26526993, e-pasts: ziedite1625@inbox.lv

Izpilddirektore Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv

Izpilddirektores vietniece Evija Nagle, tālr. 26141003, e-pasts: evija.nagle@kocenunovads.lv

Administratīvās vadītājas asistente Zanda Krūmiņa, tālr. 22025563, e-pasts: vrgbrasla@gmail.com