LEADER projektu konkursa XIV kārta

12/sep/2023

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XIV kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2023. gada 13.oktobra līdz 13.novembrim.

Projektu konkursa XIV kārtā pieejamais finansējums 128867.97 EUR.

3.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 64433.99 EUR.

4.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 64433.98 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: 90%.

Sludinājuma teksts XIV kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns XIV kārtai pieejams ŠEIT.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa XIV kārtas rezultāti.

 

Pavisam tika iesniegti 20 projektu pieteikumi (XIV kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 276022.90 EUR apmērā:

3.Rīcībā "Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai" iesniegti 7 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 121408.80 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIV kārtā – 64433.99 EUR).

3. Rīcībā izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.

4.Rīcībā "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana" iesniegti 13 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 154614.10 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XIV kārtā – 64433.99 EUR).

4. Rīcībā izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.


LEADER projektu konkursa XII kārta

28/jan/2022

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa XII kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2022.gada 28.februāra līdz 2022.gada 28.martam.

Projektu konkursa XII kārtā pieejamais finansējums 224040,04 EUR.

3.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 89616,02 EUR.

4.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 134424,02 EUR.

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam: 20 000 EUR.

Atbalsta intensitāte: 90%.

Sludinājuma teksts XII kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns XII kārtai pieejams ŠEIT.

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa XII kārtas rezultāti.

 

Pavisam tika iesniegti 26 projektu pieteikumi (XII kārtas iesniegto projektu apkopojums) par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 386657,90 EUR apmērā:

3.Rīcībā "Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai" iesniegti 15 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 242512,88 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XII kārtā – 89616,02 EUR).

3.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts

4.Rīcībā "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana" iesniegti 11 projektu pieteikumi par kopējo pieprasīto publisko finansējumu 144145,02 EUR (Rīcībā pieejamais publiskais finansējums XII kārtā – 134424,02 EUR).

4.Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts


LEADER projektu konkursa IX kārta

02/okt/2020

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa IX kārtu sabiedriskā labuma projektiem no 2020. gada 2. novembra līdz 2020. gada 2. decembrim.

Projekta konkursa IX kārtā pieejams finansējums 44168.42 EUR.

5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana - 44168.42 EUR.

Sludinājuma teksts IX kārtai

Rīcības plāns IX kārtai

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa IX kārtas rezultāti.

 

2020. gada 2. decembrī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa IX kārta.

5. Rīcībā: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana, ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu 81246.53 EUR apmērā. Pavisam tika iesniegti 20 projekti, 124313.31 EUR apmērā.

IX kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

5. Rīcības izvērtēto, sarindoto projektu saraksts.


LEADER projektu konkursa VII kārta

04/feb/2019

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" no 2019. gada 25. marta līdz 2019. gada 25. aprīlim izsludina LEADER projektu konkursa VII kārtu sabiedriskā labuma projektu atbalstam.

Projekta konkursa VII kārtā pieejams finansējums 287 434,90 EUR.

4.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai – 114 973,96 EUR;

5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana – 172 460,94 EUR.

Sludinājuma teksts VII kārtai ŠEIT.

Rīcības plāns VII kārta

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa VII kārtas rezultāti.

 

2019. gada 25. aprīlī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa VII kārta. Pavisam tika iesniegti 22 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 359762,74 apmērā:

4.Rīcībai "Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 114973,96; kopējais iesniegto projektu skaists – 9 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 154404,59.

Izvērtēto projektu saraksts 4.Rīcībai

5.Rīcībai "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 172460,94; kopējais iesniegto projektu skaists – 13 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 205358,15.

Izvērtēto projektu saraksts 5.Rīcībai

VII kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

Vairāk informācijas ŠEIT.


LEADER projektu konkursa II kārta

11/jan/2017

 

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” no 2017.gada 13.februāra līdz 13.martam izsludina LEADER  konkursa II kārtu "Sabiedriskas nozīmes projektu" rīcībās.

Projektu konkursa II kārtā pieejams finansējums 103807,07 EUR.

4.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai -25951,77 EUR;

5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana - 77855,30 EUR;

Ar pilnu sludinājuma tekstu un vērtēšanas kritērijiem iepazīsties ŠEIT.

Rīcības plāns II un III kārta

Vairāk informācijas ŠEIT.

Projektu konkursa II  kārtas rezultāti.

 

13. aprīlī Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti:

4. Rīcībai "Vides labiekārtošana pakalpojumu kvalitātes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai"-   kārtā izsludinātais finansējums - EUR 25951,77; kopējais iesniegto projektu skaits – 9 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 117916,37;

5. Rīcībai "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un kapacitātes stiprināšanai"   - kārtā izsludinātais finansējums - EUR 77855,30; iesniegto projektu skaits – 20 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 207721,64.

II kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

LEADER projektu konkursa I kārta

14/mar/2016

Projektu pieņemšana notiks no 2016. gada 15.aprīļa līdz 16.maijam (plkst.17:00) (ELFLA) Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātē 19.2.2. „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas”.

Projektu konkursa I kārtā pieejams finansējums 395495,50 EUR  Ricibas_plans_1_karta.docx

Projektu pieņemšana notiks šādās 5.2. aktivitātes „Vietas potenciāla attīstības iniciatīvas” rīcībās:

4.Rīcība: Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātei uzlabošanai -148310,81 EUR, 4_kriteriji.docx

5.Rīcība: Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana - 247184,69 EUR, 5_kriteriji.docx

Ar pilnu sludinājuma tekstu, rīcību mērķiem, to plānotajām darbībām, atbalsta apjomu, projektu vērtēšanas kritērijiem un minimālo punktu skaitu pozitīvā atzinuma saņemšanai var iepazīties šeit  Sludin__jums_1_karta_Brasla.docx

Projektu konkursa I kārtas rezultāti.

Noslēgusies Vidzemes lauku partnerības "Brasla" atklāta konkursa pirmās kārtas projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākumā „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)”.

Kopsavilkums 1.kārta

Apstiprinātie 4 rīcības projekti

Apstiprinātie 5 rīcības projekti