Aktualitātes

Iedzīvotāju aptauja

Aicinām Jūs piedalīties aptaujā! Jūsu sniegtās atbildes ir nozīmīgas, jo ļaus identificēt paveikto un nepieciešamos uzlabojumus nākotnē.

Noslēgusies LEADER projektu konkursa XI kārta

2022.gada 26.janvārī noslēdzās projektu pieteikumu iesniegšana biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātajā LEADER projektu konkursa XI kārtā uzņēmējdarbības atbalstam.

Zināmi izsludinātā iepirkuma procedūras rezultāti

Biedrība Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina iepirkumu "Pētījums par "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam" ieviešanu un ieteikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei".

LEADER pieejai 30 gadi!

Šogad LEADER pieejai Eiropā svin 30 gadus, tāpēc aicinām pievienoties, publicējot ierakstu ar savu LEADER pieredzes stāstu vai īstenoto ideju, un svinēt kopā ar mums!

Aicinām aizpildīt Vidzemes lauku partnerības "Brasla" lauku attīstības barometru

Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkoptas Kopienu parlamentu rezolūcijās un Braslas vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni.