Aktualitātes

LEADER programmas pētījums 2014.-2020.

Pētījuma ietvaros tika izvērtēta biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sabiedrības virzītas vietējās attīstības (SVVA) stratēģijas 2014. - 2020. gadam ieviešana, tās ietekme uz teritorijas attīstību, apzinot iespējamo potenciālu, formulējot priekšnoteikumus tālākai, efektīvai biedrības un sadarbības partneru darbībai Limbažu novada – Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētās, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Umurgas, Vidrižu un Staiceles pagastos, Valmieras novada - Dikļu, Zilākalna un Vaidavas pagastos, Siguldas novada - Lēdurgas pagastā, un Cēsu novada - Straupes un Stalbes pagastu teritorijā.

Notikumi

Ziemeļlatgales pērles lūkojot!

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" no 2022.gada 24. – 25.augustam organizēja izzinošu pieredzes apmaiņas pasākumu ""Ziemeļlatgales partnerības" īstenotie LEADER projekti uzņēmējdarbības un teritorijas attīstībai Ziemeļlatgalē", lai smeltos pieredzi un iedvesmu jauniem darbiem un idejām.

Somija-dabas brīnumu zeme

No 2022. gada 16.-19. augustam Vidzemes lauku partnerības “Brasla” pārstāvji, projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” ietvaros, devās uz Somiju, lai iepazītos ar sadarbības partneru Kehittämisyhdistys SILMU ry paveikto un smeltos pieredzi Latvijas tūrisma infrastruktūras pilnveidošanai.

Somijas vietējās rīcības grupas vizīte Latvijā

No 2022. gada 13. - 16. septembrim, starpvalstu sadarbības projekta "Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā", projekta Nr. 19-00-A019.333-000001, ietvaros, Vidzemes lauku partnerība "Brasla" uzņems Somijas vietējās rīcības grupas Kehittämisyhdistys SILMU ry pārstāvjus, vizītes laikā apsekosim projektā izveidotos, labiekārtotos tūrisma objektus.