Biedrības kopsapulce

27. martā Umurgas pagasta pakalpojuma sniegšanas centrā pulcējās Vidzemes lauku partnerības "Brasla" biedri un citi interesenti, lai piedalītos gadskārtējā kopsapulcē.

Kopsapulces laikā tika pārrunātas vairākas būtiskas lietas - viena no šobrīd aktuālām tēmām par pārtikas īso piegāžu ķēžu darbības veicināšanu un kāda ir vietējo rīcības grupu loma šajā aktivitātē. No Zemkopības ministrijas, atbalsta pasākums plānots 16,6 milj. EUR apmērā, ietverot atbalstu īso pārtikas piegādes ķēžu darbībai un piedāvājuma veidošanai pārtikas produktu piegāžu un sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu nodrošināšanai, izmantojot vietējās teritorijas sniegtās iespējas un potenciālu, tādējādi veicinot vietējās produkcijas ilgtspējīgu patēriņu, kā arī atbalstu sadarbībai starp vietējo produktu ražotājiem, lai kopīgi virzītu vietējo produktu piedāvājumu tirgū un sekmētu to atpazīstamību.

Līga Kārkliņa, biedrības administratīvā vadītāja, prezentēja 2023. gada biedrības sasniegumus un aktivitātes, kā arī informēja par finanšu un saturiskajiem pārskatiem. Tas sniedza ieskatu biedriem par to, kā tiek izmantoti partnerības resursi un kāda ir tās virzība nākotnē.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kopsapulces prezentācija

Galvenais notikums bija padomes sastāva pārvēlēšana. Esošie padomes locekļi izteica vēlmi turpināt darbu biedrības padomē. Klātesošie darbam padomē izvirzīja Ingunu Valdmani no ZS Mežiņi , balsojot 41 balsstiesīgai personai tika apstiprināts jaunais padomes sastāvs ar 13 padomes locekļiem līdzšinējo 12 vietā.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" padomes sastāvs 2024. -2027.

Biedrības biedri, kopsapulces laikā, bija aicināti prezentēt savus ražojumus, jo ikdienas steigā dažkārt pat nenojaušam cik skaistas, unikālas, veselīgas lietas katrs spēj radīt.

Paldies biedrības biedriem par savu ražojumu prezentēšanu:

Vairāk foto ŠEIT.