Aktualitātes

LINC pasākums Ungārijā

No 27.09.2016.-29.09.2016. Ungārijā pilsētā Dabas norisinājās starptautiskais LEADER  (LEADER Inspired Network Community (LINC) International Conference 2016)  pasākums LINC 2016.

Vietējo rīcības grupu (VRG) KARTE

Vietējās rīcības grupas (VRG) ir lauku iedzīvotāju, organizāciju, uzņēmēju un pašvaldību apvienības, kas darbojas noteiktā lauku teritorijā, pārstāvot iedzīvotāju intereses un rūpējoties par lauku attīstības jautājumiem vietējā līmenī, kā arī ieviešot LEADER pieeju, kas dod iespēju iedzīvotājiem pašiem noteikt savas teritorijas attīstības vajadzības, izvirzot uz vietējām vajadzībām balstītus mērķus un tiem atbilstošus rīcības plānus.

Semināri Valmierā un Gulbenē par Vidzemes NVO konkursiem

Vidzemes nevalstiskajām organizācijām jūlijā ir iespēja iesniegt savas idejas trijos projektu konkursos, ko rīko Valmieras novada fonds sadarbībā ar Kultūras ministriju. Lai uzzinātu vairāk par konkursa tēmām, pieejamo finansējumu un rastu atbildes uz citiem jautājumiem, fonds rīko informatīvus seminārus Valmierā un Gulbenē.

Rūķīšu darbnīca Umurgā

Īsi pirms Ziemassvētkiem Umurgas pamatskolā norisinājās Rūķīšu darbnīca, kurā lielie rūķi sagādāja prieku  mazajiem un savukārt mazie rūķi, gatavoja pārsteigumu vientuļajiem senioriem Umurgas un Katvaru pagastā.

APMĀCĪBU SEMINĀRS - LEADER PROJEKTU IEGULDĪJUMS TERITORIJAS ATTĪSTĪBĀ LIEPĀJAS RAJONA PARTNERĪBĀ

Vidzemes lauku partnerība „Brasla” 11.-12.augustā piedalījās Liepājas rajona partnerības rīkotajā seminārā – „ LEADER projektu ieguldījumu teritorijas attīstībā Liepājas rajona partnerībā”. Pieredzes apmaiņas pasākumā iesaistījās mūsu teritorijas projektu īstenotāji - mājražotāji, uzņēmēji, nevalstisko organizāciju pārstāvji. Skatot jau realizētās ieceres, tiekoties ar rīcības grupu un pašvaldību pārstāvjiem, seminārs uz riteņiem izvērsās tiešām interesants un iespaidiem bagāts.