Aktualitātes

Apstiprināts starpteritoriāls sadarbības projekts

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar kaimiņu partnerībām – biedrību “Jūrkante” un biedrību “No Salacas līdz Rūjai” uzsāk īstenot starpteritoriālo sadarbības projektu “Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai”.

Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana II kārtā

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" II kārtas — sabiedriskā labuma projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 

Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana IV kārta

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" IV kārtas — uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.

Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana III kārtā

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" III kārtas — uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 

LEADER konference Igaunijā

No 24.-26. augustam 2016.g. Igaunijas pilsētā Jäneda norisinājās starptautiska sadarbības konference “LEADER Fair for Transnational Cooperation”