Aicinām aizpildīt Vidzemes lauku partnerības "Brasla" lauku attīstības barometru

Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkoptas Kopienu parlamentu rezolūcijās un Braslas vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni.

Aicinām Jūs, balstoties uz savām zināšanām, pieredzi un savas vietējās teritorijas vai kopienas situācijas pārzināšanu, novērtēt, cik lielā mērā, Jūsuprāt, katrs no izvirzītajiem uzdevumiem ir īstenojies Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbības teritorijā. 

Vērtējums ir jāveic skalā no 1 (ļoti vāji) līdz 10 (izcili). Piemēram, vērtējums "1" nozīmē, ka Jūsu savā teritorijā vai kopienā nesaskatāt, ka būtu uzsāktas jebkādas iniciatīvas attiecībā uz konkrēto rīcību īstenošanu.  Vērtējums "5" nozīmē, ka ir uzsāktas iniciatīvas un ir zināms progress, tomēr tas ir viduvējs un vēl ir daudz darāmā. Vērtējums "10" - izvirzītais ir pilnībā sasniegts un tiek aktīvi īstenots, nodrošinot ļoti nozīmīgu atbalstu Jūsu teritorijā vai kopienā.

Lūdzam aizpildīt barometru līdz 23. septembrim!

Rezultāti tiks prezentēti Vidzemes lauku partnerības "Brasla" kopsapulces dienā 24. septembrī plkst. 14.00, diskusijā par nākotni, kas tiek organizēta sadarbībā ar "Latvijas Lauku foruma" un Eiropas Komisijas pārstāvniecību Latvijā.

AIZPILDĪT BAROMETRU

Barometru rezultātu apkopojums pieejams ŠEIT.