Vietējo rīcību grupu starpteritoriālais forums "Stratēģiskais projekts "Zaļie ceļi" teritorijas attīstības instruments"

Otrdien, 27.11.2018., Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā "SALA" Vidzemes lauku partnerība "Brasla" rīkoja starpteritoriālo forumu “Stratēģiskais projekts “Za

Otrdien, 27.11.2018., Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā "SALA" Vidzemes lauku partnerība "Brasla" rīkoja starpteritoriālo forumu “Stratēģiskais projekts “Zaļie ceļi” teritorijas attīstības instruments”, kurā tika diskutētas un apspriestas uzņēmējdarbības dažādošanas iespējas, iekļaujot vecos un neizmantotos dzelzceļus, kas šobrīd ir populāri kā “Zaļie ceļi”, kas piemēroti tūrisma vajadzībām. Viens no pirmajiem “Zaļo ceļu” posmiem tika izveidots 2014. gadā Limbažu novadā, ar LEADER programmas atbalstu, no Limbažiem līdz Katvaru ezeram.