Sulu ražošanas ceha "Sulnīca" atklāšanas svētki

Piektdien, 30.08.2019., SIA "BUNO" svinēja sulu ražošanas ceha "Sulnīca" atklāšanas svētkus!
Arī mums, Vidzemes lauku partnerībai "Brasla", bija tas gods būt klāt un piedalīties sulu spiedes iesvētībās, kas iegādāta LEADER projekta ietvaros. Turklāt projekta īstenošanas laikā tika iegādāts ne tikai nepieciešamais aprīkojums, bet arī izveidotas ražošanas vajadzībām un saražotās produkcijas uzglabāšanai atbilstošas telpas.

Novēlam, lai piepildās nākotnes ieceres!

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs