"Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai" izstādes

Atskats uz starpteritoriālā sadarbības projekta "Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai" ietvaros organizētajām dalībnieku fotoizstādēm "Četri gadalaiki", kas tapušas sadarbībā ar Staiceles foto biedrību "Laiks" un foto biedrību "Salacgrīva".

Foto: Einārs Bērziņš