Starptautiskā konference "LEADER RELOADED", 26.-28.09.2018., Portugāle

2018. gada 26.-28. septembrī Vidzemes lauku partnerības “Brasla” pārstāvji piedalījās Eiropas LEADER asociācijas organizētajā starptautiskajā konferencē “LEADER RELOADED The

2018. gada 26.-28. septembrī Vidzemes lauku partnerības “Brasla” pārstāvji piedalījās Eiropas LEADER asociācijas organizētajā starptautiskajā konferencē “LEADER RELOADED The ELARD conference on the heartbeat of the LEADER community”.

Konferences pirmajā dienā devāmies pieredzes apmaiņas braucienā uz vīna darītavu “FitaPreta Vinhos”, kas atradās aptuveni 12 km attālumā no Évoras pilsētas centra. FritaPreta, iesniedzot projekta pieteikumus, ir saņēmusi LEADER atbalstu teritorijas labiekārtošanai, pamatlīdzekļu iegādei (Franču ozolu mucas), reklāmas plānu un zīmola izstrādei.

Konferences otrajā dienā tika izskatītas tēmas par sociālajiem un vides izaicinājumiem lauku telpā, uz iedzīvotājiem fokusētu pieeju, viedo ciemu attīstības iespējām, uz rezultātiem balstītu stratēģiju izstrādi un citiem jautājumiem, kā arī meklēti sadarbības partneri.

Konference noslēdzās ar referentu prezentācijām par mini plenēros diskutēto.