"Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai" sanāksme

Piektdien, 12.01.2018., Alojas novada uzņēmējdarbības atbalsta centrā-bibliotēkā "SALA" darba grupas sanāksmē tikās Vidzemes lauku partnerība "Brasla" ar sadarbības partneriem - biedrību "Jūrkante" un biedrību "No Salacas līdz Rūjai", lai uzsāktu starpteritoriālo sadarbības projektu "Salaca, Latvijas pērle, no Burtnieka līdz jūrai", sanāksmē tika apspriestas sadarbības projekta iecerētās aktivitātes.