Mācību un pieredzes apmaiņas pasākums Latgalē

Mācību un pieredzes apmaiņas pasākums Latgalē "Lauksaimniecības blakus produktu izmantošana būvmateriālu ražošanā"

Starpvalstu projekta "Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG "No Salacas līdz Rūjai" un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās" ietvaros biedrības Vidzemes lauku partnerības "Brasla" un "No Salacas līdz Rūjai" teritoriju pārstāvji piedalījās divu dienu mācību un pieredzes apmaiņas pasākumā Latgalē "Lauksaimniecības blakus produktu izmantošana būvmateriālu ražošanā".