Mācību un pieredzes apmaiņas brauciens, Vācija

No 2019. gada 21. līdz 26. jūlijam starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai"

No 2019. gada 21. līdz 26. jūlijam starpvalstu sadarbības projekta “Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG “No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācija darbības teritorijās” (Nr. 19-00-A019.333-000004) ietvaros biedrība “No Salacas līdz Rūjai” kopā ar biedrību “Vidzemes lauku partnerība “Brasla” un to teritoriju pārstāvjiem, uzņēmējiem, ekspertiem un plūškoku audzētājiem devās 6 dienu mācību un pieredzes apmaiņas braucienā pie projekta sadarbības partnera vietējās rīcības grupas "Flechtinger Hohenzug" uz Vāciju, Saksijas Anhaltes pavalsts Magdeburgas reģionu, lai smeltos zināšanas par plūškoku audzēšanu, šķirņu izvēli un produktu pārstrādi. Pasākuma laikā dalībnieki tika iepazīstināti ar Saksijas Anhaltes pavalsts degradēto teritoriju sanācijas pārvaldi, kura prezentēja reģiona degradēto teritoriju sanācijas projektus, kurus bija iespēja apmeklēt uz vietas.

Foto: Līga Kārkliņa