Dabas taku izpētes pasākums projekta ietvaros

No 2019. gada 9. līdz 10. jūlijam starpvalstu sadarbības projekta “Maršruti pāri robežām Latvijā un Somijā” (Nr. 19-00-A019.333-000001) ietvaros Vidzemes lauku partnerība “Brasla” rīkoja dabas taku izpētes pasākumu savas darbības teritorijā ar projektā iesaistīto pašvaldību pārstāvju, dabas izziņas, tūrisma speciālistu, teritorijas apsaimniekotāju, Vidzemes Augstskolas, Dabas aizsardzības pārvaldes un AS “Latvijas valsts meži” pārstāvju piedalīšanos. Pasākuma laikā, apsekojumos dabā pavadot divas dienas, tika apsekoti sekojoši projektā iesaistīto pašvaldību teritorijā esošie dabas objekti: Avotu birzs (Krimuldas novads), Riebiņu ezers (Pārgaujas novads), Zilākalna dabas taka (Kocēnu novads), Augstrozes Lielezera dabas taka (Limbažu novads), Purezera dabas taka (Alojas novads) un Karogu karjera taka (Alojas novads).

Foto: Līga Kārkliņa