Vidzemes lauku partnerības "Brasla" biedru kopsapulce

2021. gada 24. martā, ZOOM platformā, norisinājās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” biedru kopsapulce, pulcējot 40 balss tiesīgās personas.

Biedrības izpilddirektore Līga Kārkliņa klātesošos informēja par Vidzemes lauku partnerības “Brasla” aktivitātēm un sasniegumiem 2020. gadā.  Sapulces laikā notika balsošana par biedrības Padomes sastāva darbības termiņa pagarinājumu, gada pārskata apstiprināšanu, izteikti priekšlikumi, lai uzlabotu biedrības darbību. Kopsapulces dalībnieki tika informēti par Latvijas Lauku attīstības programmu pēc 2020. gada.

Atskats par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" 2020. gada aktivitātēm.