Noslēdzies starpteritoriālais sadarbības projekts "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai"

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" sadarbībā ar biedrībām - " Lauku attīstības partnerība" (vadošais partneris), "Kandavas Partnerība", "Pierīgas Partnerība’, "Lauku partnerība Ziemeļgauja", "No Salacas līdz Rūjai" realizējusi starpteritoriālu sadarbības projektu.

Projektā paveiktais:

1. Veikts pētījums par Latvijas lauku reģionos esošo un potenciālo uzņēmēju vajadzībām, līdzšinējo pieredzi un nākotnes iecerēm finanšu aizņēmumiem uzņēmējdarbības attīstībai,  pētījums ŠEIT.

2. Ir atvērta jauna, publiska mājas lapa www.segums.lv. Lapa ietver visu aktuālo informāciju par alternatīviem jeb ne-banku aizdevumiem reģiona uzņēmējiem. Mājas lapas saturs ir interesants reģiona uzņēmējiem, kuri meklē iespējas aizņemties ne tikai komercbanku piedāvājumā. Kā arī tiem, kuri jau apsaimnieko alternatīvus aizdevumus uzņēmējdarbībai. Ir pieejama informācija tiem, kuri vēlas organizēt alternatīva aizdevuma pakalpojumus uzņēmējiem.

Esošajiem, alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem ir pieejamas aizdevumu apsaimniekošanas dokumentācijas formas – aizdevumu un citi, aizdevuma piešķiršanas procesam saistoši, līgumi. Piedziņas metodika un veidlapas, situācijām , kad aizdevuma apmaksa tiek kavēta. Tāpat esošajiem aizdevējiem interesanta ir sadaļa ‘IT specifikācija’, kur pieejama praktiska informācija starptautiski atzītas datorprogrammas ‘Mifos X’ lietošanas Minētās datorprogrammas pamata saturs ir pieejams bez maksas atvērtu kodu sistēmā un ērts finanšu darbību apsaimniekošanai. Tāpat ir pievienota informācija papildus programmēšanas vajadzībām atbilstoši likumdošanā un atbildīgo institūciju (‘Finanšu un Kapitāla tirgus’) regulējumā noteiktajam alternatīvo aizdevēju darbībā.

Esošajiem, alternatīvo aizdevumu pakalpojumu sniedzējiem reģionos, ir iespēja izvietot informāciju par saviem pakalpojumiem lapā bez maksas.

Ja ir radusies iecere organizēt alternatīvus aizdevumus uzņēmējdarbībai, ir pieejamas šādu aizdevēju iespējamās juridiskās formas un reģistrācijas kārtības apraksts.

Mājas lapa arī turpmāk nodrošinās informāciju par alternatīviem aizdevēju pakalpojumiem uzņēmējiem reģionos.

3. Noorganizēta nacionāla līmeņa Konference- diskusija ŠEIT.

Par projektā paveikto vairāk skatīt ŠEIT.

Par starpteritoriālā projekta "Reģiona finanses reģiona uzņēmējdarbībai" ietvaros notikušajām aktivitātēm vairāk ŠEIT.