"Enerģijas kopienu veidošana elektroenerģijas ražošanas no atjaunojamiem energoresursiem palielināšanai Latvijā"

SIA "Vides investīciju fonds” uzsācis Apvārsnis 2020 projektu: “Enerģijas kopienas kā platforma AER izmantošanai elektroenerģija ražošanā: ilgtermiņa vīziju īstenošanas sekmēšana ar tūlītējiem pasākumiem (COME RES)“ īstenošanu.

Projekta mērķis ir ar konkrētu pasākumu kopumu sniegt atbalstu atjaunojamās enerģijas kopienu (AEK) veidošanai un attīstībai, atbilstoši tam, kā tas ir noteikts Atjaunojamās Enerģijas Direktīvā 2018/2001/ES, tā veicinot un palielinot atjaunojamo enerģijas resursu izmantošanu elektroenerģijas ražošanā. Direktīvas prasības dalībvalstīm ir jāpārņem līdz 2021.gada 30.jūnijam.

Vairāk par projektu ŠEIT.