Apstiprināts kopprojekts "Mājražošanas jaunrade"

Vidzemes lauku partnerība “Brasla” sadarbībā ar biedrībām – “Jūrkante”, “Abulas lauku partnerība”, “Cēsu rajona lauku partnerība” uzsāk īstenot kopprojektu “Mājražošanas jaunrade”.

Projekta mērķis ir gūt izpratni un kopā ar zinātniekiem radīt pamatojumu par Latvijas produktu nozīmīgumu mūsu uzturā, to pārstrādes un izmantošanas jaunām iespējām, tādējādi sekmējot gan topošos, gan esošos vietējos mazos ražotājus, rast ierosmi jaunu produktu radīšanā un lietot uzturā tikai vietējos produktus. Izglītot un iedvesmot jauniešus nodarboties ar jaunu vietējo produktu radīšanu. Projekta ietvaros paredzētās 12 aktivitātes, notiks pieredzes apmaiņas pasākumi, semināri (lekcijas), starpteritoriālas darba grupas un inovatīvas darbnīcas esošiem un potenciāliem uzņēmējiem, kā arī četras nometnes jauniešiem. Projekts “Mājražošanas jaunrade” (Nr. 18-00-A019.332-000006) tiek īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam pasākuma “Starpteritoriālā un starpvalstu sadarbība” ietvaros. Projekta ietvaros notikušas divas aktivitātes –

Informatīvais seminārs “Produktu iepakošana” 2019. gada 25. aprīlī Bīriņu Pilī (Bīriņi, Vidrižu pagasts, Limbažu novads); Bērnu vasaras nometne “DARI GUDRI, DARI ZAĻI, DARI PATS” 2019. gada 1. līdz 3. jūlijam viesu namā “Slīpi” (Smiltenes pagasts, Smiltenes novads).