Apstiprinātie LEADER projekti no 2016. – 2022. gadam

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajos LEADER projektu konkursos, laika periodā no 2016.-2022. gadam, ir apstiprināti un realizēti 146 sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti.