Apstiprinātie LEADER projekti no 2016. – 2020. gadam

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātajos LEADER projektu konkursos, laika periodā no 2016.-2021. gadam, ir apstiprināti un realizēti 127 sabiedriskā labuma un uzņēmējdarbības projekti.

 

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" izsludinātās LEADER projektu konkursu kārtas 2016.-2021.g.

Skaidrojums:

- UD proj. - uzņēmējdarbības projekti;

- Sab.lab.proj. - sabiedriskā labuma projekti.

Sekojiet līdzi jaunumiem http://www.brasla.lv/ par iespējamām projektu konkursa kārtām.

Apgūtais finansējums sadalījumā pa rīcībām

* Dati sagatavoti uz 2021. gada augustu.

Informācija par projektiem

Rīcība Nr.1. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana

SIA "Saldo I.M." -  "SIA “Saldo I.M.” materiāltehniskās bāzes uzlabošana", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Jānis Ulmis -  "DALA - Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas "Avotiņi" kā starpsektorāla un integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu rajona Limbažu pagasta D.Rudzītes zemnieku saimniecības "URAKŠI" -  "Tūrisma pakalpojumu attīstīšana saimniecībā", vairāk info ŠEIT

ZS Cēsu rajona Straupes pagasta zemnieku saimniecība "ĀVAIDI" - Kvalitatīvu naktsmītņu izveide sporta un aktīvās atpūtas cienītājiem, vairāk info ŠEIT

SIA Alderi -  "Palešu ražošanas uzsākšana SIA "Alderi""

SIA KROKS R -  SIA "KROKS R" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

SIA Audio -  Gaismas harmonija un skaistums kultūrā

SIA Eko Vides Tehnoloģijas -  Iekārtu iegāde telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanai Vidzemē, vairāk info ŠEIT

SIA Brasla - Lielstraupes zirgu pasta staļļa ēkas rekonstrukcija mūsdienīga ekonomiska un kultūras centra izveidei 4. kārta, vairāk info ŠEIT

BDR Biedrība "Lādes ezers" -  "Lādes ezers" - atpūta visai ģimenei!, vairāk info ŠEIT

ZS Limbažu rajona Limbažu pagasta zemnieku saimniecība "LAUCIŅI" -  Resursu izmantošanas uzlabošana tūrisma pakalpojuma dažādošanā viesu mājā Lauciņi, vairāk info ŠEIT

SIA BŪSI VESELS  - Dzīvība un skaistums!, vairāk info ŠEIT

SIA BŪSI VESELS - Attīstība darbībā

Edijs Eglītis -  Aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai

SIA Wenden green - Tējas ražošanas paplašināšana un jauna produkta radīšana uzņēmuma Wenden green SIA saimnieciskajā darbībā, vairāk info ŠEIT

SIA Alderi - Noliktavas izbūve saražotās produkcijas uzglabāšanai SIA "Alderi"

SIA RC Profils -  Metālapstrādes iekārtu iegāde SIA "RC Profils" ražošanas efektivitātes paaugstināšanai, vairāk info ŠEIT

SIA I & L REKLĀMDRUKA -  Nāc ieskaties - mums ir ko piedāvāt!, vairāk info ŠEIT

SIA upeslaivas.lv  - SIA "upeslaivas.lv" pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un paplašināšana, vairāk info ŠEIT

Anita Zvirbule -  Uzņēmuma izveide un turisma pakalpojumu sniegšanas attīstīšana, vairāk info ŠEIT

SIA Empagi - Uzņēmuma izveide un tūrisma pakalpojumu attīstība, vairāk info ŠEIT

SIA VUET - Dabai tuvu pasākumu centrs – Gaia

SIA Eko Vides Tehnoloģijas - Aprīkojuma iegāde sniedzamo pakalpojumu pilnveidošanai ŠEIT

Mārtiņš Pētersons - Par jaunām iespējām galdniecības nozarē!

SIA Bruģēšana AZN - SIA "Bruģēšana AZN" attīstībai un izaugsmei

Ineta Rudzīte - Inovatīva mājas lapa un šūšanas pakalpojumu dažādošana, vairāk info ŠEIT

SIA ARHIGRAY ARHITECTURE - Arhitektūras un interjera dizaina attīstībai, vairāk info ŠEIT

SIA KŪŪK - Pop-up kafejnīcas aprīkojuma iegāde

SIA Kokļu mežs - SIA "Kokļu mežs" darbības attīstība - tradicionālās kokles spēles apmācības pakalpojuma pilnveidošana - piedāvājuma paplašināšana un sagatavošana eksportam, vairāk info ŠEIT

SIA DreamFlyer - "Izpletņlēkšanas piedzīvojums Limbažos", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Limbizkvīts" - Biedrības "Limbizkvīts"darbības paplašināšana, vairāk info ŠEIT

Zemnieku saimniecība VRD Mārtiņi Vidrižu pagasts - Uzņēmuma izveide remontpakalpojumu sniegšanai, vairāk info ŠEIT

SIA Ozoliņa Austrumi - SIA «Ozoliņa Austrumi» attīstība, iegādājoties jaunu meža piekabi ar manipulatoru

IK LAPSA RADA - Jaunas inovatīvas ideju darbnīcas radīšana Limbažos "Lapsa Rada"

SIA Empagi - inventāra iegāde brīvdienu mājas ''Empagi'' konkurētspējas uzlabošanai, vairāk info ŠEIT

SIA Balansa dēlis - Balansa dēļu ražošanas optimizācija (apstiprināts), vairāk info ŠEITŠEIT

Limbažu rajona Staiceles pilsētas zemnieku saimniecība "EŽI" - Darbības paplašināšana z/s "Eži"

Andris Zeps - Andra Zepa galdniecības uzņēmuma attīstība

IK Pilnveido sevi - Kazas siera un saldējuma meistarklašu, prezentāciju un semināru telpas izveide 

SIA SALDO I. M. - SIA "Saldo I.M." attīstībai un izaugsmei!, vairāk info ŠEIT

SIA upeslaivas.lv - SIA "Upeslaivas.lv" attīstībai un izaugsmei

Inese Ezertēva - Porcelāna un keramikas ražotnes izveidošana

Rīcība Nr.2. Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana

SIA Buno - "Bioloģiski audzētu produktu pārstrādes telpas izveide un iekārtu iegāde", vairāk info ŠEIT

SIA COOPERATIVE - Sia “Cooperative” primāro lauksaimniecības produktu pārstrādes stiprināšana, vairāk info ŠEIT

IK PILNVEIDO SEVI - Modras gatavoto kazas sieru, saldējuma un konditorijas izstrādājumu piedāvājuma paplašināšana, vairāk info ŠEIT

ZS Zemnieka saimniecība "Pociema Bitītes" - Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzsākšana, vairāk info ŠEIT

ZS Cēsu rajona Straupes pagasta E.Reinhardes zemnieku saimniecība "EICĒNI" - Noliktavas telpu labiekārtošana un jaunu tehnoloģiju iegāde bioloģiskajā ZS "Eicēni", vairāk info ŠEIT

SIA COOPERATIVE - SIA "Cooperative" augļu pārstrādes ražotnes pilnveidošana, vairāk info ŠEIT

ZS Dikļu pagasta zemnieku saimniecība "Mežvijas" - Kvalitatīvu pārstrādes darba apstākļu radīšana bioloģiskajā saimniecībā "Mežvijas", vairāk info ŠEIT

ZS Cēsu rajona Stalbes pagasta zemnieku saimniecība "BAICIEMS" - Ražošanas ēkas vienkāršota rekonstrukcija

IK PILNVEIDO SEVI - IK "Pilnveido sevi" attīstībai un izaugsmei

ZS Zemnieka saimniecība "Pociema Bitītes" - Ražošanas telpu izveide un aprīkojuma iegāde pārstrādes dažādošanai

ZS Limbažu rajona Alojas pilsētas lauku teritorijas Irēnas Rācenes zemnieku saimniecība "JURKAS" - Lauksaimniecibas produktu parstrāde (tostarp mājas apstākļos),produkcijas dizains un pārdošana

SIA Dabas auglis - SIA Cooperative pārstrādes konkurences stiprināšana

ZS Limbažu rajona Alojas pilsētas zemnieku saimniecība "STRĒLNIEKI" - Z/s "Strēlnieki" produkcijas klāsta dažādošana

Rīcība Nr.3. Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana

Alojas novada dome - "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā", vairāk info ŠEIT

Alojas novada dome - "Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde", vairāk info ŠEIT

SIA Real bread - Patstāvīgas vietējo ražojumu tirdzniecības vietas izveide Plācī

Kocēnu novada dome - Tirgo ar stilu!, vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - Tirdzniecības vietu radīšana Limbažu novada amatnieku un mājražotāju produkcijas noieta veicināšana

Rīcība Nr.4. Vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai

Kocēnu novada dome - "Kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrība "Kamolītis" - „Zaļā veselības upe – veltījums Latvijas 100gadei”, vairāk info  ŠEIT, ŠEIT

Pārgaujas novada pašvaldība -  “Straupes kapu teritorijas labiekārtošana”, vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu evanģēliski luteriskās draudze - "Limbažu evanģēliski luteriskās baznīcas altāra rekonstrukcija", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Limbažu novada kapsētu digitalizācija", vairāk info ŠEIT

Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrīb - "Viens par visiem, visi par vienu", vairāk info ŠEIT

Rozēnu - Staiceles evanģēliski luteriskās draudze - "Rozēnu - Staiceles ev. lut. baznīcas ēkas fasāžu vienkāršotā atjaunošana", vairāk info ŠEIT

Limbažu rajona mednieku biedrība Augstroze - "Jumta nomaiņa saieta namam "Augstroze"", vairāk info ŠEIT

Alojas novada dome - "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" - "Ratiņtrase - dabas zinību klase!", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, video, ŠEIT, video

SIA "Brasla" - "Straupes zirgu pasta iekšpagalma rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "LIMBAŽU FILCS" - Mūžizglītības, sabiedrisko aktivitāšu un veselības veicināšanas centra „Limbažu Filcītis” vides labiekārtošana pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai, vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - Tūrisma informācijas zīmju un stendu izvietošana Limbažu novadā

REL LIMBAŽU EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE - Limbažu evaņģēliski luteriskās baznīcas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Limbažu novada pašvaldība - Zaļā velo ceļa pilnveidošana

Alojas novada dome - Alojas novada kapsētu digitalizācija, vairāk info ŠEIT

REL ROZĒNU-STAICELES EVAŅĢĒLISKI LUTERISKĀ DRAUDZE - "Rozēnu - Staiceles ev.lut. " baznīcas ēkas iekštelpu atjaunošana

Rīcība Nr.5. Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana

Kocēnu novada dome - "Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”, vairāk info ŠEIT

Biedrība “IMPAR LIMBAŽI” - “Āra trenažieru uzstādīšana sportiskām aktivitātēm Pociemā”, vairāk info ŠEIT

Biedrība "Limbažu fotoklubs" - "Telpu izveide fotografēšanas aktivitātēm Limbažos", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Hokeja, florbola laukuma izbūve Katvaru pagastā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu airēšanas klubs "Lemisele" - "Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Kocēnu novada dome - "Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Biedrība ''Dzirnavu spēks'' - ''Nākotne ir šeit - Limbažos'', vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Sociālā atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Alojas novada dome - "Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Tenisa klubs Aloja" - "Galda tenisa attīstība Alojā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" - "Esi aktīvs - būsi vesels!", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Alojas novada attīstība" - "Alojas bērnu rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas iespēju dažādošana jauniešiem", vairāk info ŠEIT

Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrība - "Stalbes Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas aprīkojuma uzlabošana, aktivitāšu nodrošināšana", vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Dejojam, lai būtu prieks", vairāk info ŠEIT

Limbažu fonds - "Āra sporta zāles izveide Lādezerā", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "SPORTA KLUBA "Lēdurga"" - "Netradicionāla sporta inventāra iegāde Krimuldas novada Lēdurgas pagastā", vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - "Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Smailes" - "Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei", vairāk info ŠEIT, ŠEIT, ŠEIT

Pārgaujas novada pašvaldība - "Pludmales volejbola laukuma pārbūve", vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Pārgauja"" - Hokejs Pārgaujā

BDR "Limbažu Jātnieku klubs" - Mobila jāšanas laukuma nožogojuma ierīkošana, vairāk info ŠEIT

Pārgaujas novada pašvaldība - Tautas tērpu iegāde Pārgaujas novada Straupes pagasta DK “Munsturis”, VPDK “Straupe” un DK “Idumeja”, vairāk info ŠEIT

Pārgaujas novada pašvaldība - Aprīkojuma iegāde Straupes pagasta tautas namam, vairāk info ŠEIT

BDR SPORTA KLUBS "MĀRKULĪČI" - Aktīva un aizraujoša atpūta dabā – šaušana pa māla šķīvīšiem, vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - Bērnu rotaļu laukuma izveide pie sabiedriskā centra Lādē, vairāk info ŠEIT

Limbažu novada pašvaldība - Tūrisma takas izveide no Limbažiem līdz Limbažu pagasta Lādezeram, vairāk info ŠEIT

Limbažu kultūras nama biedrība "Kokle" - Jauni mūzikas instrumenti Limbažu novada bērniem un jauniešiem, vairāk info ŠEIT

Kocēnu novada dome - Tūrisma, izziņas, novadpētniecības veicināšana Kocēnu novada Zilākalna ciemā, vairāk info ŠEIT

Staiceles Brīvprātīgo Ugunsdzēsēju Biedrība - Staiceles BUB materiāli tehniskās bāzes uzlabošana un papildināšana

Kocēnu novada dome - Minies pa sliedēm!, vairāk info ŠEIT

Pārgaujas novada pašvaldība - "Straupes pamatskolas stadiona skrejceļa pārbūve", vairāk info ŠEIT

Pārgaujas novada pašvaldība - Radošās istabas izveide Pārgaujas novada jauniešu iniciatīvu īstenošanai, vairāk info ŠEIT

BDR "Sporta klubs "Sudraba pērle"" - Jaunas smaiļošanas komandu laivas iegāde Limbažu novada bērniem un jauniešiem, vairāk info ŠEIT

Sandra Anita Kļaviņa -"Atmiņu gaitenis" - bijušās Lādes skolas vēsturiskā ekspozīcija, vairāk info ŠEIT, ŠEIT

Biedrība "Daibes ilgtspējas centrs"- Redzi, domā un dari!, vairāk info ŠEIT

Biedrība "Sporta klubs "Sudraba pērle"" - SUP inventāra iegāde Limbažu novada skolu peldēšanas nodarbību pilnveidošanai un SUP vingrošanas izveidošanai Limbažu peldbaseinā, vairāk info ŠEIT

Biedrība "ALOJAS RADOŠAIS KLUBS"LIEPALE"" - Mazpilsētas digitālais starts!, vairāk info ŠEIT

Vairāk par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem 2016.-2020. ŠEIT.