Aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem Straupē

2023. gada 27. aprīlī Lielstraupes pilī uz tikšanos par iespējām iesaistīties savas dzīvesvides pilnveidošanā aicinājām Stalbes un Straupes pagasta iedzīvotājus.
Tikšanās laikā klātesošos informējām par atbalstītajiem LEADER projektiem un LEADER programmas iespējām nākotnē, savukārt Cēsu novada domes priekšsēdētāja vietnieks Atis Egliņš-Eglītis pastāstīja par aktuālajiem projektu konkursiem (piemēram, jauniešu iniciatīvu, līdzdalības budžeta, kopienu iniciatīvu u.c.) un iespējām saņemt finansējumu savas idejas realizācijai.

Darba grupās, kopā darbojoties un diskutējot par nepieciešamajiem uzlabojumiem, ko vajadzētu mainīt/uzlabot savā pagastā/novadā, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus, tika noteiktas vairākas svarīgas vajadzības, radot balstu jaunā plānošanas perioda 2023.-2027. gadam stratēģijas izstrādei, kā, piemēram:

– Lielstraupes pils parka labiekārtošana;

– Vēstures dabas takas izveide Rozulā un Stalbē;

– Autostāvietu izveidošana pie Stalbes pieturas;

– Disku golfa ierīkošana Rozulā;

– Automazgātuves ierīkošana Stalbē vai Straupē;

– Vietas, kur vienkopus pieejami vietējo ražotāju labumi, radīšana.

Ar visām iedzīvotāju paustajām vajadzībām un idejām savas teritorijas uzlabošanai, kā arī ierosinājumiem, kas padarītu to pievilcīgāku gan dzīvošanai, gan uzņēmējdarbības attīstīšanai, gan tūrismam, var iepazīties, apskatot fotogrāfiju zemāk.

Paldies aktīvajiem iedzīvotājiem par iesaistīšanos diskusijās par savas teritorijas tālāku attīstību!

Vairāk bildes pieejamas ŠEIT.

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs