Īstenots iedzīvotāju grupas "Straupes pamatskolas vides aktīvisti" projekts "Līdzsvara elementi Sajūtu takai Mazstraupes pils parkā"

Līdzsvara elementi Sajūtu takai Mazstraupes pils parkā.

Straupes pamatskolas Vides aktīvisti ar Vidzemes lauku partnerības „Brasla” atbalstu īstenojuši ieceri, izveidot pirmo Sajūtu taku Straupē pamatskolas teritorijā, uzstādot šūpoles koordinācijas stiprināšanai. Ideja par takas izveidošanu radās 2014.gada rudenī, apkopojot skolēnu un skolotāju viedokli, par to, cik bieži mūsdienu bērni pavada zaļā pļavā, brīvā dabā, sajūtot vidi sev apkārt.

Lai pilnvērtīgi veidotu un uzlabotu ainavisko vidi Mazstraupes pils parkā, tika veidots lielāks projekta kopums Sajūtu takas izveidei, ar kuru 8.klases skolniece Anna Brokāne veiksmīgi startēja starpnovadu Vides olimpiādē. Darbā tika aprakstīta takas izveides nepieciešamība, izstrādāta  skice. Takas izveidē aktīvi iesaistījās skolas darbinieki, bērnu vecāki, bērni kopā ar floristi gatavoja dekoru elementus vizuālam noformējumam. „Sajūtu takā” iespējams attīstīt un izbaudīt dažādus sajūtu veidus, kā redze, dzirde, oža, garša, pieskāriens,temperatūra, sāpes, vibrācija , līdzsvars, kustība.

Skolas darbinieki priecājas: „Taka būs dāvana mums pašiem skolas 85. gadu jubilejā” ar svinīgu atklāšanu Pārgaujas novada svētkos 2015.gada 18. jūlijā.