Tiek īstenoti Mazo projektu konkursā "BRASLA-2015" atbalstītie iedzīvotāju iniciatīvu projekti.

Projekta mērķis Veicināt skolēnu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, iepazīstinot ar orientēšanās sportu, kā aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju. Pasākumā tika iesaistīti skolotāji, bērni un vecāki.

"Orientēšanās pārgājiens izglītojamiem un viņu vecākiem ar tūrisma elementiem" projektu īsteno iedzīvotāju grupa no Umurgas un Katvaru pagastiem "Mācāmies dabā".

“Orientēšanās pārgājiens izglītojamiem un viņu vecākiem ar tūrisma elementiem”

Orientēšanās Umurgas pamatskolas skolēniem un viņu vecākiem.

11. maijā Umurgas pamatskolā valda cita rosība nekā ikdienā. Skolēni kopā ar vecākiem un klašu audzinātājiem izgāja mācību gada finiša taisnē un devās pretī vasarai. Piedaloties Vidzemes lauku partnerības "Brasla" rīkotajā Mazo projektu konkursā "Brasla 2015", iedzīvotāju grupa, sadarbībā ar skolas pedagogiem, iesniedza projektu "Orientēšanās pārgājiens izglītojamiem un viņu vecākiem ar tūrisma elementiem" un guva atbalstu un 300,- EUR finansējumu.

Lai pasākums noritētu pēc iespējas interesantāk un, lai skolēni apgūtu iemaņas orientēšanās sportā, karti skolas teritorijai izgatavoja un trasi Umurgas un Katvaru pagastu teritorijās ierīkoja Ziemeļvidzemes orientēšanās centra vadītāja Inguna Valdmane ar saviem audzēkņiem. Projekta mērķis bija veicināt skolēnu izpratni par veselīgu dzīvesveidu, iepazīstinot ar orientēšanās sportu kā aktīvu un veselīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju, to apvienojot ar izglītojoša un izzinoša rakstura darbībām un sporta aktivitātēm, iesaistot arī skolēnu vecākus un citus interesentus.

1.-4. klašu skolēni uz starta devās pirmie. Klases tika sadalītas 2 komandās un kopā ar bērniem devās viņu vecāki. Prieks, ka laiku, lai atbalstītu savus bērnus, bija atraduši 25 vecāki. Un pārgājienā kā komandas devās arī 2. klases un 8. klases vecāki. Īpašs prieks bija par 2. klases bērnu vecākiem, jo Laura māmiņa Diāna Lūse piedalījās kopā ar mazāko māsiņu, kura daļu no ceļa pavadīja ratiņos un bija pati jaunākā - 2 gadi. Tāpat aktīva bija skolotāju komanda. Mazie aizrautīgi veica orientēšanos skolas teritorijā, izmantojot izgatavotās kartes. Kartes paliks skolas īpašumā un turpmāk varēs izmantot gan dabaszinību stundās, gan citos pasākumos. 1.-4. klašu skolēniem bija jāveic uzdevumi 7 kontrolpunktos. Pēc pārgājiena visi satikās pie Katvaru ezera jaunajā atpūtas vietā. Līdzpaņemtās desiņas, kuras tika ceptas uz ugunskura, garšoja, protams, daudz labāk nekā mājās vai skolas ēdnīcā. Skolēniem aktivitātes turpinājās, jo viņi varēja "ķert" gan koka zivtiņas, gan magnētiskās. Visprecīzākie makšķernieki bija Keitija Una Paegle, Ance Krūmiņa, Rimants Ulmis un Aleksejs Krivašenoks. Pēc spēlēm un labi atpūtušies atgriezāmies skolā. Makšķernieku prasmes vērtēja pirmklasnieces Emīlijas mamma Ivanda Ceijere. Kopumā orientēšanās pārgājienā 1.-4. klašu grupā 1. vietu izcīnīja 4. klases komanda "Surikāti", atstājot aiz sevis trešklasniekus "Zibenīgos" un "Rajerus". Īpaši gribas uzslavēt pirmklasniekus, jo arī viņi kopā ar vecākiem K. Dārznieci, G. Viksi un M. Vārsbergu veica šos 6 km līdz Katvaru ezeram, veicot uzdevumus 7 kontrolpunktos.

Vecāko klašu komandām nācās atrast un veikt uzdevumus 9 kontrolpuktos. Par aktivitātēm stāsta 8. klases skolniece S. Kalīte no nouzvarētājkomandas "Kartupeļi" 5.-9.klašu grupā: "Bijām pozitīvi noskaņoti par aktīvām nodarbēm. Karti lietot pratām, tāpēc 10 kontrolpunktus ap skolu atradām visātrāk. Tas mums bija liels gandarījums un tāpēc arī bijām lieli optimisti. Visi citi uzdevumi mūsu komandu vēl vairāk vienoja. Komandām bija jāapmeklē un jāveic uzdevumi šādās stacijās Mīnu lauks, Nogāze uz augšu, Paralēlās virves, Slēpošana, Augu noteikšana, Bizes pīšana, Aizliegtais auglis bīstamajā zonā un Foto atpazīšana. Atpakaļceļā visa komanda dziedāja. Diena bija izdevusies un ilgi vēl būs ko atcerēties." Arī klases biedrenes Kristīne un Laura uzsvēra, ka "Orientēšanās bija interesanta un ļoti laba atpūta no skolas mācībām. Arī inventārs, ko izmantoja bija mūsdienīgs. Šis bija labākais orientēšanās pārgājiens mūsu skolā." 2. vietu ieņēma 7. klases komanda "Krutiefrukti" un trešie palika 8. klases "Bietes". Vislielākā piekrišana 7. un 9.klašu skolēniem bija kontrolpunktam "Bīstamā zona", kur bija jāiegūst aizliegtie augļi. Skolēni pat bija gatavi veikt vēl vairāk uzdevumu. Vecākai grupai bija jāveic 9 km garš ceļa posms.

Noslēgumā, cepot desiņas un atpūšoties pie ugunskura, skolēni jau sapņoja, ka arī nākamgad viņi labprāt piedalītos tūrisma dienā un ko tik tad darītu savādāk! Visi bija noguruši, bet tā bija vienreizēja un interesanta diena. Lai mums jauks mācību gada noslēgums un devītajiem veiksme eksāmenos!

Umurgas pamatskolas sākumskolas skolotāja Sanita Krūmiņa

Pielikumā foto

Nr. 1 "Surikāti" veic uzdevumu ar slēpēm.

Nr. 2 Kurš 1 minūtē izmakšķerēs vairāk zivis?

Nr. 3 Interesanti bija izvilkt arī "magnētiskās zivis".

Nr. 4 Desiņu cepšanā lieli palīgi mazajiem bija vecāki

Nr. 5 Rotaļās iesaistās arī skolotājas

Nr. 6 Arī vecāko klašu skolēni,  nokļuvuši atpakaļ skolā, cep desiņas.