Biedrība Vidzemes lauku partnerība "Brasla" darbojas kopš 2006.gada, tās mērķis ir ilgtspējīgas partnerības teritorijas attīstības veicināšana, dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšana un izmantošana dzīves kvalitātes uzlabošanai, apvienojot sociālekonomiskos pārnozaru partnerus – 69 biedrus (uzņēmējdarbības, NVO nevalstiskā sektora, pašvaldības, jauniešu, sporta un kultūras jomas interešu, lauksaimnieku interešu, kā arī lauku sieviešu un senioru interešu pārstāvjus) no visiem biedrības darbības teritorijas novadiem.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbības teritorija veido vienotu veselumu un aptver četru novadu septiņpadsmit administratīvo teritoriju vienības (3 pilsētas, 14 pagastus). Teritorijā ietilpst Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti; Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti.

 

Kā kļūt par biedru?

Biedrībā var iestāties jebkura rīcībspējīga fiziska un juridiska persona vai tiesībspējīga personālsabiedrība, kura ir ieinteresēta biedrības darbībā, apņemas ievērot biedrības statūtus un pildīt biedru Kopsapulces un Padomes lēmumus, ar savu aktīvu līdzdalību atbalstīt un veicināt biedrības mērķa un uzdevumu realizēšanu, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu.

Lai kļūtu par biedrības Vidzemes lauku partnerība “Brasla” oficiālu biedru, biedrības Padomei ir jāiesniedz noteiktas formas rakstisks pieteikums:

– Fiziskām personām;

– Juridiskām personām (klāt pievienojot – lēmumu par iestāšanos biedrībā un reģistrācijas apliecības kopiju).

Pieteikumu var nosūtīt pa e-pastu: Liga@brasla.lv, pa pastu vai iesniegt personīgi biedrībā (adrese: Braslas iela-2, Straupe, Cēsu novads, LV-4152). Neskaidrības gadījumā zvanīt pa tālr. 26137342.

Kļūstot par biedru, Tu varēsi:

– pirmais saņemt informāciju par biedrības darbību, jaunumiem, pasākumiem, projektu konkursiem un citām aktivitātēm;

– piedalīties visos biedrības organizētajos pasākumos, iesniegt priekšlikumus par biedrības darbību un tās uzlabošanu;

– iepazīties ar citiem aktīviem teritorijas iedzīvotājiem un uzņēmējiem;

– piedalīties biedrības pārvaldē, lēmumu pieņemšanā saistībā ar kopējo lauku teritorijas attīstību.

Sīkāku informāciju par biedru tiesībām un pienākumiem skatīt ŠEIT.