Biedrība Vidzemes lauku partnerība "Brasla" dibināta 2006.gada 17. augustā, tās mērķis ir ilgtspējīgas partnerības teritorijas attīstības veicināšana, dabas un kultūrvēsturisko resursu saglabāšana un izmantošana dzīves kvalitātes uzlabošanai, apvienojot sociālekonomiskos pārnozaru partnerus – 69 biedrus (uzņēmējdarbības, NVO nevalstiskā sektora, pašvaldības, jauniešu, sporta un kultūras jomas interešu, lauksaimnieku interešu, kā arī lauku sieviešu un senioru interešu pārstāvjus) no visiem biedrības darbības teritorijas novadiem.

Vidzemes lauku partnerības "Brasla" darbības teritorija veido vienotu veselumu un aptver četru novadu septiņpadsmit administratīvo teritoriju vienības (3 pilsētas, 14 pagastus). Teritorijā ietilpst Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti; Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti.

  • Teritorijas platība – 2016,61 km2  
  • Iedzīvotāju skaits – 23739 (dati uz 2022.01.01.)

 

Foto: Ingus Evertovskis

Partnerības darbība ir balstīta uz pieeju, kad savas vajadzības formulē un problēmu risinājumus piedāvā paši iedzīvotāji. Tas garantē daudz objektīvāku situācijas atspoguļojumu un adekvātāku problēmas risinājumu konkrētajā vietā.

Teritorijas attīstības vīzija: partnerības teritorijā tiek saglabāti, vairoti un ilgtspējīgi izmantoti vietējie resursi, kā rezultātā ir izveidojusies pievilcīga dzīves vide ne vien pašiem iedzīvotājiem, bet arī teritorijas viesiem patīkama relaksācijas un rekreācijas vide. Visā teritorijā dažādu vecuma un interešu grupu iedzīvotājiem ir pieejami visi nepieciešamie resursi kvalitatīvas dzīvesdarbības nodrošināšanai un viņi savai dzīvesvietai pieejamā attālumā rod savai kvalifikācijai un personīgās izaugsmes interesēm atbilstošas darba, izglītības un pašapliecināšanās iespējas. Partnerības iedzīvotājiem izveidojusies stabila kopienas apziņa, kuras pamatā ir līdzdalība īstenotajos teritorijas attīstības procesos, sadarbības pieredze un prasme izrādīt iniciatīvu. Cilvēkiem patīk dzīvot un viesoties partnerības teritorijā.

Biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" Padomes sastāvs 2024. - 2027.gads ŠEIT.