Izsludināta LEADER projektu konkursa I kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludina LEADER projektu konkursa I kārtu uzņēmējdarbības atbalstam no 2024. gada 29. marta līdz 29. aprīlim.

Projektu konkurss norit atbilstoši Vidzemes lauku partnerības "Brasla" SVVA stratēģijai 2023.-2027. gadam un 2023. gada 10. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr.580 Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai intervencē "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju, tostarp sadarbības aktivitātes un to sagatavošana" aktivitātē "Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas".

Projektu iesniegumu pieņemšana no 2024. gada 29. marta līdz 29. aprīlim.

Projektu konkursa I kārtā pieejamais finansējums 399264,92 EUR.

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana.

Atbalsta intensitāte:  Pamata atbalsta likme –40%,  bet vietējā attīstības stratēģijā noteiktos gadījumos tā var tik paaugstināta līdz 65 % vai 75%;

Maksimālā attiecināmo izmaksu summa vienam projektam:  

  • Līdz 100 000,00 EUR;
  • Fiksētais maksājums “Lauku biļete” līdz 15 000,00 EUR.

Sludinājuma teksts I kārtai pieejams ŠEIT.

Rīcības plāns I kārta

Informācija LEADER projektu rakstītājiem

Projektu īstenošanas darbības teritorija: Limbažu novads - Alojas, Limbažu un Staiceles pilsētas, Alojas, Braslavas, Brīvzemnieku, Katvaru, Limbažu, Staiceles, Umurgas un Vidrižu pagasti; Valmieras novads - Dikļu, Vaidavas un Zilākalna pagasti; Siguldas novads - Lēdurgas pagasts un Cēsu novads - Stalbes un Straupes pagasti.

Projektu īstenošanas termiņš:

- Ja tiek veikta būvniecība, teritorijas labiekārtošana – divi gadi no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu;

- Pārējiem projektiem projektu īstenošanas termiņš ir viens gads no Lauku atbalsta dienesta lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

- Ja projekta īstenošanai saņem fiksētas summas maksājumu ar budžeta projektu “Lauku biļete” – līdz trīs gadiem no LAD lēmuma pieņemšanas par projekta iesnieguma apstiprināšanu.

Projektu iesniegumi jāiesniedz elektroniski Lauku atbalsta dienesta Elektroniskās pieteikšanās sistēmā (EPS) - https://eps.lad.gov.lv/login.  Kā kļūt par EPS lietotāju skatīt ŠEIT.

 Sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģija 2023.-2027.gadam ŠEIT.


Normatīvie akti:

Noderīgas saites:

NACE klasifikators 55.20  (ja plānota tūrisma mītnes izveide);

NACE klasifikators 56.10 (Ja projekts tiks realizēts sabiedriskās ēdināšanas nozarē).

Pievienotājā attēlā redzams ceļš līdz 4 zīmju koda aprakstam Centrālās statistikas pārvaldes tīmekļvietnes sadaļā par NACE 2.red.:

Veidlapas:

Atbalsta pretendenta PAŠNOVĒRTĒJUMA, VĒRTĒŠANAS KRITĒRIJU veidlapa

Grūtībās nonākuša uzņēmuma kalkulators 

Ekonomiskās dzīvotspējas aprēķins

Deklarācija par komercsabiedrības atbilstību mazajai (sīkajai) vai vidējai komercsabiedrībai

Atbalsta pretendenta deklarācija, Nr. 113 1. pielikums

- Fiziskai personai - Izziņa vai izdruka no (Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes vai pašvaldības reģistra) par deklarēto dzīvesvietu, iesniedzama kopā ar projekta pieteikumu;

Paraugi, lai veiktu cenu apzināšanu:

Uzaicinājums iesniegt piedāvājumu

Rezultātu aokopojums

Vizuālās identitātes vadlīnijas (2021.-2027.gadam) ŠEIT.

Kontaktinformācija: Līga Kārkliņa, tālr. 26137342, e-pasts: Liga@brasla.lv.