Aizvadīta tikšanās ar iedzīvotājiem Alojā

Alojas kultūras namā tikāmies ar aktīvajiem alojiešiem, lai informētu par atbalstītajiem LEADER projektiem, nākotnes iespējām un, kopā darbojoties, noteiktu svarīgākās vajadzības savas dzīvesvides pilnveidošanā.

20. martā nelielās darba grupās, diskutējot par nepieciešamajiem uzlabojumiem, ko vajadzētu mainīt/uzlabot savā pagastā/novadā, lai radītu dzīvošanai laukos labvēlīgus apstākļus, izkristalizējās vairākas svarīgas vajadzības, radot balstu stratēģijas izstrādei turpmākiem 5 gadiem.

Veiksmi ideju realizēšanā!

Foto: Vidzemes lauku partnerības "Brasla" arhīvs