Aktualitātes

Aicinām aizpildīt Vidzemes lauku partnerības "Brasla" lauku attīstības barometru

Lauku attīstības barometrs ir izveidots ar mērķi izvērtēt, kā ir īstenojušies dažādi uzdevumi, kas līdzšinējās lauku attīstības diskusijās ir identificēti kā aktuāli kvalitatīvas un ilgtspējīgas lauku vides veidošanai. Barometrā ir apkoptas Kopienu parlamentu rezolūcijās un Braslas vietējās attīstības stratēģijā aktualizētie rīcību virzieni.

Raidījuma cikls "Braslas stāsti"

Raidījuma cikla "Braslas stāsti" filmēšana ir noslēgusies. Astoņos raidījumos stāstījām par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā mītošiem cilvēkiem, kuri ar neatlaidīgu, godprātīgu darbu un LEADER projektiem ir realizējuši savas ieceres.

Notikumi

Mājražošanas studiju vizīte Raunā

2021.gada 18.septembrī, kopprojekta “Mājražošanas jaunrade” (Nr. 18-00-A019.332-000006) ietvaros, notika mājražošanas studiju vizīte Raunā, Smiltenes novadā, kuru organizēja biedrība “Jūrkante” sadarbībā ar biedrībām – Vidzemes lauku partnerība “Brasla”, “Abulas lauku partnerība” un “Cēsu rajona lauku partnerība”. […]

Starpvalstu sadarbības projekta noslēguma konference

2021.gada 3.septembrī notika starpvalstu sadarbības projekta „Dzīves kvalitātes paaugstināšana lauku reģionos, kopjot tradicionālās vērtības VRG „No Salacas līdz Rūjai” un tās sadarbības partneru Latvijā un Vācijā darbības teritorijās”, Nr. 19-00-A019.333-000004, noslēguma pasākums, kuru organizēja biedrība „No Salacas līdz Rūjai” sadarbībā ar biedrību Vidzemes lauku partnerība „Brasla”.

Puikules dzelzceļa stacija iegūst “jaunu elpu”

Ar prieku paziņojam, ka, starpteritoriālā sadarbības projekta „Zaļais velo ceļš – uzņēmēju aktivizēšanas iespēja”, Nr. 19-00-A019.332-000004, ietvaros, ko īsteno biedrības - Vidzemes lauku partnerība „Brasla”, „Jūrkante”, „Abulas lauku partnerība”, „Cēsu rajona lauku partnerība”, „No Salacas līdz Rūjai” un „Sateka”, uz vecās Puikules dzelzceļa stacijas ēkas sienas ir izvietoti trīs lielformāta informatīvie baneri par Latvijas dzelzceļa un Puikules stacijas vēsturi.

Uzņemam viesus no Liepājas rajona partnerības

No 2021. gada 8.-9. septembrim Vidzemes lauku partnerības “Brasla” darbības teritorijā izzinošā pieredzes apmaiņas pasākumā “IEPAZĪSTI AKTĪVOS DARĪTĀJUS” viesojās biedrības “Liepājas rajona partnerība” teritorijas aktīvie iedzīvotāji, lai iepazītos ar Cēsu, Valmieras un Limbažu novadu vietējiem ražotājiem, amatniekiem un tūrisma pakalpojuma sniedzējiem. […]

Piedzīvotais Sēlijā un Latgalē

2021. gada 25. augusta agrā rītā, sākās nelielās grupas izzinošs pieredzes apmaiņas pasākums “LEADER projektu labā prakse un ieceres Daugavpils un Ilūkstes novadu partnerības “Kaimiņi” un Lauku partnerības "Sēlija" teritorijās”.