Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātie un īstenotie LEADER projekti 2016.-2020.

Apstiprināti un īstenoti 127 projekti par kopējo publisko summu 1773983.32 EUR.

 Vairāk par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem 2016.-2020. ŠEIT.

* Dati sagatavoti uz 2021. gada augustu.