Vidzemes lauku partnerības "Brasla" attīstības stratēģija 2014-2020. gadam ar grozījumiem, kas attiecas uz Lauku atbalsta programmas projektu vērtēšanas kritērijiem.

SVVA stratēģija 2014.-2020. gadam

Lauku attīstība 2014.-2020. gadā