Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātie un īstenotie LEADER projekti 2016.-2021.g.

Apstiprināti un īstenoti 127 projekti par kopējo publisko summu 1 769 395.94 EUR.

 

Vairāk par Vidzemes lauku partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem un īstenotajiem LEADER projektiem 2016.-2021. ŠEIT.

* Dati sagatavoti uz 2022.gada aprīli.