Zināmi izsludinātā iepirkuma procedūras rezultāti

Noslēdzies Biedrības Vidzemes lauku partnerība "Brasla" izsludinātais iepirkums "Pētījums par "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijas 2014.-2020. gadam" ieviešanu un ieteikumu sagatavošana 2023. – 2027. gada stratēģijas izstrādei", ID Nr. SVVA/2021/IP-2.

Informācija par piedāvājumus iesniegušajiem piegādātājiem:

Līguma slēgšanas tiesības tiek piešķirtas SIA "AC Konsultācijas", to piedāvātā līgumcena bez PVN EUR 6870.00.

Paziņojums par finansējuma saņēmēja iepirkuma procedūras rezultātiem ŠEIT.