Rūķīšu darbnīca Umurgā

Īsi pirms Ziemassvētkiem Umurgas pamatskolā norisinājās Rūķīšu darbnīca, kurā lielie rūķi sagādāja prieku  mazajiem un savukārt mazie rūķi, gatavoja pārsteigumu vientuļajiem senioriem Umurgas un Katvaru pagastā.Rūķīšu darbnīcas Umurgas pamatskolā
Klāt Ziemassvētku laiks, kad visiem gribas teikt labus vārdus, darīt citus laimīgus. Kā jau ierasts decembrī mūsu skolā notiek Rūķīšu darbnīcas, jo darbiņu, kas saistīti ar gatavošanos svētkiem ir ļoti daudz. Darbnīcās aktīvi darbojas 1. -4 . klašu skolēni un viņu audzinātājas.
Darbnīcā “Apsveikumi “ lielā rūķa I. Ropas vadībā skolēni gatavoja apsveikumu – dāvaniņu Umurgas un Pociema veco ļaužu mītņu iedzīvotājiem. Savukārt “Ziemassvētku pārsteiguma” darbnīcā rūķis I. Pūpola gatavoja rotājumu eglītei. Visgaršīgākā darbnīca bija ”Piparkūkas”, kur Kārumu rūķis I. Vārsberga cepa ar skolēniem piparkūkas. Skolas eglītes pasākumā vecākus priecēs S. Krūmiņas vadībā gatavotās koncerta programmiņas. Prieks, ka skolēnu aktivitātes atbalsta arī vecāki. “Pērļošanas ”darbnīcā R. Valaine un L.Gļauda mācīja bērniem pērļošanu, kuras galarezultāts bija rokassprādze vai krelles sev vai māmiņai.
Taču šogad bērniem īpaši liels pārsteigums bija par lielo rūķi, kurš ieradās no kaimiņu Pārgaujas novada. Darbnīcu “Darbs ar mālu” vadīja Stalbes vidusskolas pirmskolas pedagoģe Zanda Krūmiņa. Zanda Umurgas pamatskolā, strādājot ar bērniem izmantoja Lauku partnerības “Brasla” īstenotajā projektā iegūto darba galdu. Umurgas pamatskolas 54 1.-4. klašu skolēni iepazina mālu, darbojoties ar lielu aizrautību un interesi. Prieks bija par ļoti skaistajiem darbiņiem. Tagad skolēni ar lielu nepacietību gaida savus darbiņus, jo darbu turpmāko apstrādi Lielais Rūķis Zanda veiks Stalbē izveidotajā keramikas klasē. Bērnu interese un darboties prieks bija tik liels, ka nolēmām šo sadarbību iespēju robežās turpināt.
Prieks, ka partnerībā “Brasla” ir tik atsaucīgi biedri, kuri labprāt sadarbojas ar partnerības teritorijā esošajām skolām, kurām pašām nav iespēju atklāt noslēpumus, kādi ir darbībā ar māliem.
Limbažu novada
Umurgas pamatskolas skolotāja S. Krūmiņa

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums