Apstiprināti pirmie LEADER projekti

Apstiprināti  pirmie LEADER  programmas projekti  "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšanas" rīcībā. Apstiprināti  pirmie LEADER  programmas projekti  "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšanas" rīcībā: 

SABIEDRISKĀ LABUMA PROJEKTI

5 Rīcība. Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošana un kapacitātes stiprināšana

Kocēnu novada dome:  

Projekts “Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai”, mērķis ir - sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai iegādāties un uzstādīt publiskos āra trenažieru komplektus,  Ziemeļvidzemes  Dauguļu internātpamatskolas teritorijā, "Vika parkā" Dikļos, Vaidavas ciema rotaļu laukumā, Zilākalna ciema sporta laukumā. 

 Projekts “Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē”;

Limbažu novada dome:

Projekts “Bērnu rotaļu laukuma izveide pie sabiedriskā centra Lādē” ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu kvalitatīvu brīvā laika pavadīšanu Lādes ciemā, izveidojot atbilstošu rotaļu un atpūtas laukumu.     

Projekts “Hokeja, florbola laukuma izbūve Katvaru pagastā”, ar mērķi izveidot daudzfunkcionālu sporta laukumu hokeja, florbola spēlei Katvaru pagasta Pociemā;

Biedrība "IMPAR LIMBAŽI"

Projekts  “Āra trenažieru uzstādīšana sportiskām aktivitātēm Pociemā”, mērķis uzstādīt āra trenažierus Pociema sporta laukumā, plānots iegādāties pievilkšanās stieņus, līdztekas, pievilkšanās āra trenažieri, šūpoles, zviedru sienu u.c.

 

4.Rīcība. Vides labiekārtošana  pakalpojumu pieejamības un kvalitātes uzlabošanai

Limbažu rajona mednieku biedrība "Augstroze"

Projekts “Jumta nomaiņa saieta namam "Augstroze"”, mērķis radīt vietējās kopienas publiskās infrastruktūras centru Augstrozē, veicinot sabiedrisko aktivitāšu pieejamību un starpinstitucionālo resursu apvienošanu;

 

UZŅĒMĒJDARBĪBAS PROJEKTI

1.Rīcība. Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana

SIA KROKS R

Projekts “SIA "KROKS R" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana”, mērķis uzlabot un nodrošināt Alojas novada, kā arī apkārtējo novadu iedzīvotājiem pakalpojumu pieejamību -mērniecības un arhitektūras jomās. ;

ZS Āvaidi

Projekts “Kvalitatīvu naktsmītņu izveide sporta un aktīvās atpūtas cienītājiem”, mērķis radīt jaunu naktsmītņu un pirts pakalpojumu individuālajiem sporta un aktīvās atpūtas cienītājiem (šaušanas interesentiem, sacensību dalībniekiem, velotūristiem, ūdenstūristiem) un korporatīvajiem klientiem.

 
 
Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums