Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana III kārtā

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" III kārtas — uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 13. maijā Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana"-   kārtā izsludinātais finansējums - EUR 153750,84; kopējais iesniegto projektu skaits – 18 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 330386,65;

2.Rīcībai.  "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" - kārtā izsludinātais finansējums - EUR 247185,69; iesniegto projektu skaits – 7 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 107423,48.

Informējam, ka tie projekti, kas izvērtēšanas rezultātā nav saņēmuši minimālo punktu skaitu/neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā saņems Lauku atbalsta dienesta lēmumu par biedrības "Vidzemes lauku partnerības „Brasla”" veikto izvērtējumu. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām vērsties biedrībā pēc lēmuma saņemšanas.

 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums