Noslēgusies LEADER projektu konkursa VIII kārta uzņēmējdarbības atbalstam

Atbilstoši Vidzemes lauku partnerības „Brasla” SVVA stratēģijai 2014.-2020.gadam un 2015. gada 13. oktobra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 590 “Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība lauku attīstībai apakšpasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” noslēgusies LEADER projektu konkursa VIII kārta -uzņēmējdarbības atbalstam.Projektu konkurss tika izsludināts 5.1. aktivitātē „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” ar pieejamo kopējo Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) finansējumu EUR 278515. 25 apmērā.

2020. gada 20. janvārī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa VIII kārta. Pavisam tika iesniegti 25 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 432804.01 apmērā:

1.Rīcība: Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšanaizsludinātais finansējums EUR 194960.67; kopējais iesniegto projektu skaits -19 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 320455.8.

Izvērtēto projektu saraksts 1. rīcībai

2.Rīcība:  Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana - izsludinātais finansējums EUR 83554.58; kopējais iesniegto projektu skaits - 6 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 112348.21.

Izvērtēto projektu saraksts 2. rīcībai

Vietējā rīcības grupā projekti tika izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

VIII kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

No 2020. gada 5. marta VIII kārtas LEADER projektu pieteikumi tiks nodoti Lauku atbalsta dienestā turpmākai izvērtēšanai.

Informācija papildināta 21.02.2020.

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums