Noslēgusies LEADER projektu konkursa 6.kārta

2019. gada 5. aprīlī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa 6.kārta.Pavisam tika iesniegti 29 projekti ar kopējo pieprasīto ELFLA finansējumu EUR 587553,42 apmērā:

1.Rīcībai "Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 265432,62; kopējais iesniegto projektu skaits – 22 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 513385,52;

2.Rīcībai "Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 144781,43; kopējais iesniegto projektu skaists – 5 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 54866,10;

3.Rīcībai "Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana" – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 72390,71; kopējais iesniegto projektu skaists – 2 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 19301,80.

Vietējā rīcības grupā mēneša laikā projekti tiks izvērtēti atbilstoši "Vidzemes lauku partnerības "Brasla" sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijā" noteiktajiem vērtēšanas kritērijiem. Pēc tam projekti tiks nodoti tālākai izvērtēšanai Lauku atbalsta dienesta Ziemeļvidzemes reģionālajā lauksaimniecības pārvaldē.

VI kārtas iesniegto projektu apkopojums ŠEIT.

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums