Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana IV kārta

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" IV kārtas — uzņēmējdarbības projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.2018.gada 18.janvārī noslēdzās Vidzemes lauku partnerības “Brasla” izsludinātā LEADER projektu konkursa 4.kārta. Pavisam tika iesniegti 24 projekti ar kopējo pieprasīto finansējumu EUR 404738.26 apmērā:

1. Rīcībai “Jaunu produktu un pakalpojumu radīšana, esošo attīstīšana un pārdošanas veicināšana” – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 208162,64; kopējais iesniegto projektu skaits – 17 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 289745,77.

Izvērtēto projektu saraksts 1.Rīcībai

2. Rīcībai “Lauksaimniecības produktu pārstrāde (tostarp mājas apstākļos), produkcijas dizains un pārdošanas veicināšana” – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 166530,12; kopējais iesniegto projektu skaists – 4 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 75928,91.

Izvērtēto projektu saraksts 2.Rīcībai

3. Rīcībai “Vietējās produkcijas tirdzniecības vietu radīšana, labiekārtošana, jaunu pārdošanas veidu ieviešana” – kārtā izsludinātais finansējums – EUR 41632,53; kopējais iesniegto projektu skaists – 3 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu – EUR 39063,58.

Izvērtēto projektu saraksts 3.Rīcībai

IV kārtas iesniegto projektu apkopojums šeit

Informējam, ka tie projekti, kas izvērtēšanas rezultātā nav saņēmuši minimālo punktu skaitu/neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā saņems Lauku atbalsta dienesta lēmumu par biedrības "Vidzemes lauku partnerības „Brasla”" veikto izvērtējumu.

21. februārī Lauku atbalsta dienestā nodoti IV kārtas LEADER projektu pieteikumi.

 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums