LAD atbasts Kocēnu novada projektiem

Kocēnu novada dome saņēmusi Lauku atbalsta dienesta lēmumus par divu pašvaldības sagatavoto projekta pieteikumu “Kapsētu digitalizācija” apstiprināšanu.Vidzemes lauku partnerības “Brasla” teritorijā, kurā ietilpst Dikļu pagasts, Vaidavas pagasts un Zilākalna pagasts, projekta ietvaros tiks veikta Dikļu, Dauguļu un Sprēstiņu kapsētu digitalizācija, savukārt biedrības “No Salacas līdz Rūjai” teritorijā, kurā ietilpst Kocēnu pagasts un Bērzaines pagasts, projekta ietvaros veiks Rubenes un Jaunburtnieku kapsētu digitalizāciju.

Projektu ietvaros iepriekšminētajās kapsētās tiks veikti digitālie uzmērījumi, kapu kopiņu uzskaite, reģistrēšana un fotofiksēšana, izveidos datu bāzi un mobilo aplikāciju, kā arī pie katras kapsētas uzstādīs stendu ar kapu izvietojuma plānu. Projekta īstenošanas rezultātā iedzīvotājiem tiks atvieglota informācijas ieguve par brīvajām apbedījuma vietām, kā arī tiks sniegta iespēja apzināt savu senču atdusas vietas.

Kocēnu novada domes iepirkumu komisijas izsludinātās iepirkuma porcedūras rezultātā kapsētu digitalizācijas pakalpojumu nodrošinās SIA “Cemety”.

Projekta kopējās izmaksas Dikļu, Dauguļu un Sprēstiņu kapsētu digitalizācijai ir 11 726,57 EUR, tajā skaitā publiskais finansējums 10 553,91 EUR.

 

Informāciju sagatavoja:

Elīna Upīte

Jaunatnes lietu un sabiedrisko attiecību speciāliste

Kocēnu novada dome

Tālr.: 26115449

E-pasts: elina.upite@kocenunovads.lv

www.kocenunovads.lv

 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums