Apstiprinātie LEADER projekti no 2016. - 2018.gadam

Apstiprinātie LEADER projekti no 2016. - 2018.gadam, kas tiek realizēti.1. rīcība

SIA "Saldo I.M." projekts "SIA “Saldo I.M.” materiāltehniskās bāzes uzlabošana" apskati

Jāņa Ulmja projekts "DALA - Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas "Avotiņi" kā starpsektorāla un integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā" apskati apskati

Limbažu rajona Limbažu pagasta D.Rudzītes zemnieku saimniecības "URAKŠI" projekts "Tūrisma pakalpojumu attīstīšana saimniecībā" apskati apskati

4. rīcība

Kocēnu novada domes projekts "Kapsētu digitalizācija" apskati

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrības "Kamolītis" projekts „Zaļā veselības upe – veltījums Latvijas 100gadei” apskati apskati 

Pārgaujas novada pašvaldības projekts “Straupes kapu teritorijas labiekārtošana” apskati apskati

Limbažu evanģēliski luteriskās draudzes projekts "Limbažu evanģēliski luteriskās baznīcas altāra rekonstrukcija" apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Limbažu novada kapsētu digitalizācija" apskati

Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības projekts "Viens par visiem, visi par vienu" apskati

Rozēnu - Staiceles evanģēliski luteriskās draudzes projekts "Rozēnu - Staiceles ev. lut. baznīcas ēkas fasāžu vienkāršotā atjaunošana" apskati

Limbažu rajona mednieku biedrības Augstroze projekts "Jumta noamaiņa saieta namam "Augstroze"" apskati

Alojas novada domes projekts "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā" apskati

Biedrības "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" projekts "Ratiņtrase - dabas zinību klase!" apskati apskati video apskati video

5. rīcība

Kocēnu novada domes projekts "Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” apskati

Biedrības “IMPAR LIMBAŽI” projekts “Āra trenažieru uzstādīšana sportiskām aktivitātēm Pociemā” apskati

Biedrības "Limbažu fotoklubs" projekts "Telpu izveide fotografēšanas aktivitātēm Limbažos" apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Hokeja, florbola laukuma izbūve Katvaru pagastā" apskati apskati

Limbažu airēšanas kluba "Lemisele" projekts "Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā" apskati apskati

Kocēnu novada domes projekts "Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē" apskati apskati

Biedrības ''Dzirnavu spēks'' projekts ''Nākotne ir šeit - Limbažos'' apskati apskati apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Sociālā atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā" apskati apskati apskati

Alojas novada domes projekts "Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā" apskati

Biedrības "Tenisa klubs Aloja" projekts "Galda tenisa attīstība Alojā" apskati

Biedrības "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" projekts "Esi aktīvs - būsi vesels!" apskati

Biedrības "Alojas novada attīstība" projekts "Alojas bērnu rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas iespēju dažādošana jauniešiem" apskati

Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrības projekts "Stalbes Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas aprīkojuma uzlabošana, aktivitāšu nodrošināšana" apskati apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Dejojam, lai būtu prieks" apskati

Limbažu fonda projekts "Āra sporta zāles izveide Lādezerā" apskati apskati

Biedrības "SPORTA KLUBA "Lēdurga"" projekts "Netradicionāla sporta inventāra iegāde Krimuldas novada Lēdurgas pagastā" apskati

Biedrības "Smailes" projekts "Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei" apskati apskati apskati

Pārgaujas novada pašvaldības projekts "Pludmales volejbola laukuma pārbūve" apskati

Apkopojums par partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem LEADER projektiem no 2016.-2018.gadam skatāms šeit.

Kopā apstiprināti 76 projekti, kopējais publiskais finansējums 1 070 841,29 EUR.

* Dati apkopoti uz 2019. gada martu.

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums