Apstiprinātie LEADER projekti no 2016. - 2018.gadam

Apstiprinātie LEADER projekti no 2016. - 2018.gadam, kas tiek realizēti.1. rīcība

SIA "Saldo I.M." projekts "SIA “Saldo I.M.” materiāltehniskās bāzes uzlabošana" apskati

Jāņa Ulmja projekts "DALA - Latvijas Dziedniecisko Augu Laboratorijas "Avotiņi" kā starpsektorāla un integrēta mikrouzņēmuma izveide Limbažu novadā" apskati apskati

Limbažu rajona Limbažu pagasta D.Rudzītes zemnieku saimniecības "URAKŠI" projekts "Tūrisma pakalpojumu attīstīšana saimniecībā" apskati apskati

Baiba Siktāre "Palešu ražošanas uzsākšana SIA "Alderi""

SIA KROKS R SIA "KROKS R" materiāli tehniskās bāzes uzlabošana

SIA Audio Gaismas harmonija un skaistums kultūrā

SIA Eko Vides Tehnoloģijas Iekārtu iegāde telpu un teritoriju uzkopšanas pakalpojumu sniegšanai Vidzemē

SIA Brasla Lielstraupes zirgu pasta staļļa ēkas rekonstrukcija mūsdienīga ekonomiska un kultūras centra izveidei 4. kārta

BDR Biedrība "Lādes ezers" "Lādes ezers" - atpūta visai ģimenei!

ZS Limbažu rajona Limbažu pagasta zemnieku saimniecība "LAUCIŅI" Resursu izmantošanas uzlabošana tūrisma pakalpojuma dažādošanā viesu mājā Lauciņi

SIA BŪSI VESELS Dzīvība un skaistums!

Edijs Eglītis Aprīkojuma iegāde saimnieciskās darbības nodrošināšanai

SIA Wenden green SIA Tējas ražošanas paplašināšana un jauna produkta radīšana uzņēmuma Wenden green SIA saimnieciskajā darbībā

SIA Alderi Noliktavas izbūve saražotās produkcijas uzglabāšanai SIA "Alderi"

SIA RC Profils Metālapstrādes iekārtu iegāde SIA "RC Profils" ražošanas efektivitātes paaugstināšanai

SIA I & L REKLĀMDRUKA Nāc ieskaties - mums ir ko piedāvāt!

SIA upeslaivas.lv SIA "upeslaivas.lv" pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un paplašināšana

Anita Zvirbule Uzņēmuma izveide un turisma pakalpojumu sniegšanas attīstīšana

SIA Eko Vides Tehnoloģijas Aprīkojuma iegāde sniedzamo pakalpojumu pilnveidošanai

Mārtiņš Pētersons Par jaunām iespējām galdniecības nozarē!

SIA Bruģēšana AZN SIA "Bruģēšana AZN" attīstībai un izaugsmei

2. rīcība

SIA Buno projekts "Bioloģiski audzētu produktu pārstrādes telpas izveide un iekārtu iegāde" apskati

SIA COOPERATIVE Sia “Cooperative” primāro lauksaimniecības produktu pārstrādes stiprināšana. apskati

IK PILNVEIDO SEVI Modras gatavoto kazas sieru, saldējuma un konditorijas izstrādājumu piedāvājuma paplašināšana

ZS Zemnieka saimniecība "Pociema Bitītes" Lauksaimniecības produktu pārstrādes uzsākšana

ZS Cēsu rajona Straupes pagasta E.Reinhardes zemnieku saimniecība "EICĒNI" Noliktavas telpu labiekārtošana un jaunu tehnoloģiju iegāde bioloģiskajā ZS "Eicēni" apskati

SIA COOPERATIVE SIA "Cooperative" augļu pārstrādes ražotnes pilnveidošana

3. rīcība

Alojas novada domes projekts "Tirdzniecības vietas izveidošana Alojā" apskati

Alojas novada domes projekts "Tirdzniecības vietu aprīkojuma iegāde" apskati

SIA Real bread SIA Patstāvīgas vietējo ražojumu tirdzniecības vietas izveide Plācī

Kocēnu novada dome Tirgo ar stilu! apskati

 

 

4. rīcība

Kocēnu novada domes projekts "Kapsētu digitalizācija" apskati

Lēdurgas pagasta pensionāru, invalīdu, politiski represēto biedrības "Kamolītis" projekts „Zaļā veselības upe – veltījums Latvijas 100gadei” apskati apskati 

Pārgaujas novada pašvaldības projekts “Straupes kapu teritorijas labiekārtošana” apskati apskati

Limbažu evanģēliski luteriskās draudzes projekts "Limbažu evanģēliski luteriskās baznīcas altāra rekonstrukcija" apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Limbažu novada kapsētu digitalizācija" apskati

Staiceles brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrības projekts "Viens par visiem, visi par vienu" apskati

Rozēnu - Staiceles evanģēliski luteriskās draudzes projekts "Rozēnu - Staiceles ev. lut. baznīcas ēkas fasāžu vienkāršotā atjaunošana" apskati

Limbažu rajona mednieku biedrības Augstroze projekts "Jumta noamaiņa saieta namam "Augstroze"" apskati

Alojas novada domes projekts "Pārvietojamās skatuves (ar jumtu) iegāde brīvdabas pasākumu vajadzībām Alojas novada teritorijā" apskati

Biedrības "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" projekts "Ratiņtrase - dabas zinību klase!" apskati apskati video apskati video

SIA "Brasla" projekts "Straupes zirgu pasta iekšpagalma rekonstrukcija pieejamības nodrošināšanai" apskati apskati

5. rīcība

Kocēnu novada domes projekts "Publisko āra trenažieru uzstādīšana sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai” apskati

Biedrības “IMPAR LIMBAŽI” projekts “Āra trenažieru uzstādīšana sportiskām aktivitātēm Pociemā” apskati

Biedrības "Limbažu fotoklubs" projekts "Telpu izveide fotografēšanas aktivitātēm Limbažos" apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Hokeja, florbola laukuma izbūve Katvaru pagastā" apskati apskati

Limbažu airēšanas kluba "Lemisele" projekts "Sporta inventāra iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Limbažu novadā" apskati apskati

Kocēnu novada domes projekts "Atpūties aktīvi Vaidavas ezera pludmalē" apskati apskati

Biedrības ''Dzirnavu spēks'' projekts ''Nākotne ir šeit - Limbažos'' apskati apskati apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Sociālā atbalsta centra izveide Vidrižu pagastā" apskati apskati apskati

Alojas novada domes projekts "Infrastruktūras pilnveidošana dažādu vecumu iedzīvotāju grupu izglītojošo, sporta atpūtas un pastāvīgo aktivitāšu organizēšanai Ozolmuižas ciemā" apskati

Biedrības "Tenisa klubs Aloja" projekts "Galda tenisa attīstība Alojā" apskati

Biedrības "UNGURPILS EZERA SAIMNIEKS" projekts "Esi aktīvs - būsi vesels!" apskati

Biedrības "Alojas novada attīstība" projekts "Alojas bērnu rotaļu laukuma teritorijas labiekārtošana un aktīvās atpūtas iespēju dažādošana jauniešiem" apskati

Reģionālās izglītības un kultūras atbalsta biedrības projekts "Stalbes Mūžizglītības centra keramikas darbnīcas aprīkojuma uzlabošana, aktivitāšu nodrošināšana" apskati apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Dejojam, lai būtu prieks" apskati

Limbažu fonda projekts "Āra sporta zāles izveide Lādezerā" apskati apskati apskati

Biedrības "SPORTA KLUBA "Lēdurga"" projekts "Netradicionāla sporta inventāra iegāde Krimuldas novada Lēdurgas pagastā" apskati

Limbažu novada pašvaldības projekts "Infrastruktūras izveide iedzīvotāju aktivitātēm Umurgā" apskati

Biedrības "Smailes" projekts "Lēdurgas spēka taka stiprai nākotnei" apskati apskati apskati

Pārgaujas novada pašvaldības projekts "Pludmales volejbola laukuma pārbūve" apskati

BDR Biedrība "Sporta klubs "Pārgauja"" Hokejs Pārgaujā

BDR "Limbažu Jātnieku klubs" Mobila jāšanas laukuma nožogojuma ierīkošana apskati

PSV Pārgaujas novada pašvaldība Tautas tērpu iegāde Pārgaujas novada Straupes pagasta DK “Munsturis”, VPDK “Straupe” un DK “Idumeja” apskati

PSV Pārgaujas novada pašvaldība Aprīkojuma iegāde Straupes pagasta tautas namam apskati

BDR SPORTA KLUBS "MĀRKULĪČI" Aktīva un aizraujoša atpūta dabā – šaušana pa māla šķīvīšiem apskati

PSV Limbažu novada pašvaldība Bērnu rotaļu laukuma izveide pie sabiedriskā centra Lādē apskati

PSV Limbažu novada pašvaldība Tūrisma takas izveide no Limbažiem līdz Limbažu pagasta Lādezeram apskati

BDR Limbažu kultūras nama biedrība "Kokle" Jauni mūzikas instrumenti Limbažu novada bērniem un jauniešiem apskati

 

Apkopojums par partnerības "Brasla" teritorijā apstiprinātajiem LEADER projektiem no 2016.-2018.gadam skatāms šeit.

Kopā apstiprināti 76 projekti, kopējais publiskais finansējums 1 070 841,29 EUR.

* Dati apkopoti uz 2019. gada martu.

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums