Noslēgusies projektu atbilstības SVVA stratēģijai izvērtēšana II kārtā

Biedrībā Vidzemes lauku partnerības „Brasla” noslēgusies Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākuma "Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju" II kārtas — sabiedriskā labuma projektu izvērtēšana atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai. 13. aprīlī Lauku atbalsta dienestā nodoti sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai atbilstošie projekti:

4. Rīcībai "Vides labiekārtošana pakalpojumu kvalitātes pieejamības un kvalitātes uzlabošanai"-   kārtā izsludinātais finansējums - EUR 25951,77; kopējais iesniegto projektu skaits – 9 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 117916,37;

5. Rīcbai "Vietējo sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai un kapacitātes stiprināšanai"   - kārtā izsludinātais finansējums - EUR 77855,30; iesniegto projektu skaits – 20 projekti ar kopējo publisko finansējuma apjomu - EUR 207721,64.

Informējam, ka tie projekti, kas izvērtēšanas rezultātā nav saņēmuši minimālo punktu skaitu/neatbilst stratēģijai, tuvākajā laikā saņems Lauku atbalsta dienesta lēmumu par biedrības "Vidzemes lauku partnerības „Brasla”" veikto izvērtējumu. Neskaidrību un jautājumu gadījumā aicinām vērsties biedrībā pēc lēmuma saņemšanas.

II kārtas iesniegto projektu apkopojums šeit.

 

Atpakaļ

Biedri

Krimuldas novads
Alojas novads
  • Par Mums

  • finansētāju logo

  • Seko mums